بیداری وجدان ها

ده ها هزار کشته و مفقود و صدها هزار آواره و بی سرپناه در غزه که اغلب آنان زنان بی پناه و کودکان بی گناه هستند، وجدانهای خفته را از خواب بیدار نموده است

تقسیم ارث در صورت عدم حصول علم به تقدّم و تأخّر فوت مفقود با والدینش

چنانچه والدين در زمان حضور شهيد در جبهه زنده بوده و بعداً وفات يافته‌اند، در صورت عدم حصول علم به تقدّم و تأخّر فوت يكى بر ديگرى چگونه بايد عمل كرد؟

حکم اِعلام مُوتِ مفقود بیست‌ساله

اگر شخصی در حدود بیست سال است که مفقودشده است می‌توان او را میّت محسوب کرد؟

زمان خواندن نماز وحشت برای میّت مفقودالجسد

اگر جسد شخص غریق، مفقود گردد نماز وحشت او چه زمانی خوانده شود؟

استفاده فرزند مفقود الاثر از موقوفات برای ایتام

موقوفه ای برای حمایت از ایتام اما الان فردی مراجعه داشته که بنا به رای مرجع قضایی پدر او مفقود الاثر اعلام گردیده، سوال این است که میتوان از محل موقوفه برای این فرد اقدام داشت؟

تقسیم نفقه از اموال مادری که مفقود شده

مادري كه ده سال است مفقود شده پولي به وي ارث رسيده و در بانك است از طرفي داراي 4پسر و1 دختر است كه پدر ندارند يكي از پسران ازكارافتاده ميباشد، دادگاه به امين اموال اجازه داده كه سود اين پول را بين فرزندان تقسيم نمايد، حال امين ميخواهد بداند به پسر از كارافتاده بيشتر از بقيه كه توانايي كار دارن بدهد يا مساوي تقسيم كند؛ (در ضمن همه زن و زندگي دار هستند و نيز فقير محسوب ميشوند)

نفقه زنی که شوهرش مفقودشده است

وظیفه زنى که شوهرش مفقودشده چیست و در این مدّت نفقه او از کجا تأمین می‌شود؟

حکم ازدواج زنی که شوهرش مفقودشده

زنى که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه کشته یا مفقودشده است و مدّت چهار سال است که خبرى از او نیست، آیا می‌تواند با شخص دیگرى ازدواج کند؟

تکلیف زنی که شوهر مفقود شده اش بعد از ازدواج مجددش پیدا شود

زنى كه شوهرش مفقود شده اگر بعد از ازدواجِ مجدّد، شوهرش پيدا شود وظيفهاش چيست؟

حکم طلاق زنی که همسر مفقود او محکوم به اعدام شده

طلاق زنى که همسر معتاد و مفقود او، محکوم به اعدام است چه حکمی دارد؟

حکم اِعلام مُوتِ مفقود بیست‌ساله

اگر شخصی در حدود بیست سال است که مفقودشده است می‌توان او را میّت محسوب کرد؟