مشکلات کشور با فرافکنی حل نخواهد شد| مسؤولان با مردم صادقانه برخورد کنند

دولت بدون شک در مشکل گرانی بی تقصیر نیست، برای ارز بازار اولیه و ثانویه و اخیرا بازار ثالثه درست کرده اند که مبادا قیمت دلار از حد معینی کمتر شود، مسؤولان و دولتمردان باید صادقانه با مردم صحبت کنند و مشکلات را بگویند

عدم تفاوت اقسام بدهی ها در مورد ضمان پول

در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟

وظیفه کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده

اگر وام خرید کالا بگیرد و بعد صرف بدهی کالایی که خریده کند چه حکمی دارد؟

استطاعت بدهکاری که وقت پرداخت بدهی او نرسیده

كسى كه هزينه حج را دارد، ولى بدهكار نيز مى‌باشد، چنانچه بدهى او مدّت دار است آیا مستطیع محسوب می شود؟

استطاعت بدهکاری که وقت پرداخت بدهی او رسیده

آیا شخص بدهکاری که مخارج حج را دارد اما با پرداخت بدهی نمی تواند به حج برود مستطیع محسوب می شود؟

پرداخت بدهی های میت از محل دیه او

شخصی 500 میلیون بدهکاری داشت، کار می کرده و رقمهای پایین را رد کرده که ناگهان در اثر تصادف فوت می کند، آیا ورثه ی او می توانند از سهمیه دیه خود استفاده کنند یا باید به بدهکاران بدهند؟

جبران بدهی خرید مواد مخدر

اگر یک نفر از یک فروشنده مواد مخدر مواد بخرد و پول او را ندهد، آیا حق الناس به گردن او می باشد؟

حکم زکات در صورت عدم مطالبه ی بدهی برای فرار از زکات

آیا به دِین مؤجّل یا دِین حالّ که وام دهنده قدرت بر گرفتن آن دارد ولى به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمى نماید؛ زکات تعلّق می گیرد؟

تقدّم پرداخت زکات اموال متوّفي بر بدهي

اگر كسى از دنيا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمه اوست و هم بدهی به مردم دارد؛ در این صورت تکلیف ورثه چیست؟

جواز جایگزینی بدهی فقیر در ازای زکات واجب

اگر کسی از فقیری طلب داشته باشد؛ آیا می تواند در ازای زکاتی که به عهده او واجب شده، زکات را جایگزین بدهی فقیر کند؟

معامله نسیه ای و پرداخت بدهی با پول غیر مخمس

اگر انسان جنسی را نسیه ای بخرد و با پول غیر مخمس بدهی را پرداخت کند تکلیف چیست؟

حکم بخشیدن بدهی خمس

آیا مرجع تقلید می تواند بدهی خمس را به افراد ببخشد؟

دستگردان کردن بدهی خمس

کسی که خمس بدهکار است ولی توانایی پرداخت ندارد چگونه می تواند در اموال خود تصرف کند؟

عدم کسر بدهی خمس از منافع سال بعد

اگر شخصی از سال گذشته خمس بدهکار باشد آیا می تواند آن را از منافع سال کسر کند؟

محاسبه بدهی سیّد فقیر از باب خمس

آیا کسی که از سید نیازمندی طلب کار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند؟

نماز در مسجدی که بدهی دارد

اگر مسجد یا حسینیه ای صاحب کار داشته و با پیمان کار قرار داد ببندد برای ساخت مسجد،اما بعد از اتمام کار صاحب کار پول را به پیمان کار ندهد، در این صورت پیمانکار می تواند بگوید نماز خواندن در مسجد حرام است و از توقف مردم منع نماید، یا اشخاصی برای مسجد کار نمایند و ادعا نمایند که اختیار مسجد با ما باشد ولی کسی به آن توجه نکند، بعد آنها درخواست دستمزد نمایند ولی کسی به آنها پول ندهد،نماز خواندن در آن مسجد چه حکمی دارد؟

عدم علم به مقدار حواله در صورتي که بدهي در واقع معلوم باشد

اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟

پرداخت بدهی میت از زکات

آیا می شود دِین میت را از زکات پرداخت کرد؟

حال شدن بدهی های میت

اگر بدهکار فوت کند آیا طلبکاران می توانند طلب خود را هر چند مدت آن فرا نرسیده باشد مطالبه کنند؟

ضمانت در صورت معین نبودن بدهی

فردی يكصد كيلو گندم بدهکار است و یک بدهی نقدی بابت معامله ای دارد، می توان یکی از آن دو را بدون مشخص کردن ضمانت نمود؟