اقتصاد مردمی و عدالت اجتماعی

اقتصاد مردمی و عدالت اجتماعی

اقتصاد غربی ابتدائى‏ ترين اصل زندگى اجتماعی يعنى «عدالت» و «تعاون‏» را حذف كرده و برترى جوئى و سلطه گرى ظالمانه را به جاى آن نشانده است. حال آنکه اقتصاد مردمی بر مبنای اصالت کار و نفی اصالت سود؛ همگان را به تعاون‏ و جديت در توليد دعوت مى‏ كند و از این رهگذر عدالت اجتماعی را محقق خواهد کرد.

چالش های نظام بانکی در حمایت از تولید از منظر معظم له

حمایت از تولید؛ مهمترین فلسفه شکل گیری بانک ها/ سود محوری به جای کارمزد محوری؛ مهمترین چالش نظام بانکی در حمایت از تولید ملی/ نابودی تولید و اشتغال؛ ارمغان بانک های ربوی/ تصدی گری بانک ها؛ بلای جان تولید/ سودهای بانکی؛ تیر خلاصی بر پیکر تولید/ بانکها به وام گیرندگان بخش تولید مهلت دهند/ دولت جلوی بانک‎های افسار گسیخته را بگیرد

درآمدی بر مبانی نظری اقتصاد تولیدی از منظر معظم له

ضرورت و اهمیت اقتصاد تولیدی در اسلام/ تأملی در مفهوم اقتصاد تولیدی/ تحقق اقتصاد تولیدی در گرو اخلاق گرایی و نفی اقتصاد لیبرالیستی/ ایجاد فراینداقتصاد تولیدی نیازمند مقابله فکری با اقتصاد ربوی/ تبیین اقتصاد اسلامی پیشرفت ؛ مهمترین ضرورت در تحقق اقتصاد تولیدی/ مبانی حقیقی اقتصادتولیدی در جامعه فرهنگ سازی شود