حکم نکاح در صورت بیماری پیسی مرد

زوجه اى به علّت بیمارى پیسى زوج (بیمارى برص که در هر دو پا و هر دو دست اوست) از تناول غذا با زوج و نیز در انجام وظایف زناشویى با او کراهت دارد. حال با توجّه به این که بیمارى زوج مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشکى قانونى است و با عنایت به این که اقوام و خویشاوندان زوجه به لحاظ بیمارى زوج محدودیّت شدیدى در رفت و آمد خود قائل شده اند و تقریباً قطع رابطه نموده اند، و حتّى مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نیستند، آیا چنین وضعیّتى براى زوجه «عسر و حرج» محسوب مى شود؟

حکم فسخ عقد در صورتی که مرد توسط دارو قادر به نزدیکی است

اگر فردى از لحاظ جنسى در حالت عادى موفّق به عمل نزدیکى نباشد، ولى با استفاده از داروهاى موجود، که توسّط پزشکان مورد تأیید و تجویز است، قادر به این کار باشد. آیا بیمارى مذکور عنن محسوب، و موجب فسخ نکاح مى شود؟

حکم فسخ عقد در صورتی که مرد در مواقع خاص قادر به نزدیکی است

اگر فردى در بعضى مواقع، به علّت وضعیّت خاصّ جسمانى اش، قادر بر نزدیکى نباشد، ولى در بعضى مواقع، که کلیّه شرایط فردى و محیطى مهیّا باشد، و طرف مقابل نیز همکارى لازم را بنماید، موفّق به این عمل شود، آیا این مشکل عنن محسوب شده، و موجب فسخ نکاح مى شود؟

حکم فسخ نکاح در صورت بچّه دار نشدن مرد

زن و مردى پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دکتر تشخیص داده است که عیب از جانب مرد بوده است و اکنون زن مى گوید شوهرش فاقد بیضه است و بچّه دار نشدن آنها بدین جهت است، در این صورت آیا زن مى تواند عقد را فسخ کند؟

وظیفه زن در صورت اطلاع از عاجز بودن مرد از نزدیکی

اگر مردى قبل از ازدواج از نزدیکى عاجز باشد و زن بعد از مراسم عروسى بفهمد و فوراً عقد و نکاح را به هم نزند و از شوهر جدا نشود، آیا در این صورت زن مى تواند بدون طلاق شوهر کند؟

عیوبی که مرد به سبب آن می تواند عقد را به هم بزند

مرد بعد از ازدواج در چه مواردی می تواند عقد را فسخ نماید؟

اجازه زن برای ازدواج دوباره مرد

آیا مرد متأهل می تواند بدون اذن همسرش، زن دیگری انتخاب نماید؟

رضایت زن و مرد برای ازدواج

آیا رضایت دختر و پسر برای ازدواج شرط می باشد؟

حکم ارتباط مرد و زنی که از لزوم خواندن عقد اطلاع نداشته

زن و مردى به دلائل مختلف (خانوادگى و اجتماعى و مانند آن) بدون اجراى عقد به طريق شرعى، زندگى مشترك خويش را آغاز كرده، و پس از گذشت سال ها داراى فرزندانى هستند، كه باعث گرمى كانون خانواده شان می باشند، آيا آنها زن و شوهر محسوب می شوند؟ آيا فرزندانشان ارث می برند؟ آيا احكام حلال زاده بر آنها مترتّب می شود؟

اختلاف مرجع زن و مرد در اجرای صیغه ی عقد

چنانچه مرد مقلّد مرجعى است که مثلا تعدّد موجب و قابل را شرط مى داند و زن از مجتهدى تقلید مى کند که اتّحاد موجب و قابل را کافى مى داند، در این جا طبق نظر کدام یک از این دو مرجع باید عمل کرد؟

ورود مداح مرد به جمع زنان

آیا ورود مدّاح مرد در بین عزاداران خانم اشکال دارد یا خیر؟ هم نوایى خانم ها در این جمع چه حکمى دارد؟

پوشیدن پارچه شبیه چادر در شبیه خوانی توسط مرد

پوشیدن لباسى که مخصوص زن نمى باشد و صرفاً براى پوشیدن در شبیه خوانى درست شده است (این لباس از قطعه اى پارچه سیاه که تا اندازه اى شبیه چادر دوخته شده مى باشد تشکیل شده است) و مردانى که در نقش زن انجام وظیفه مى نمایند از آن استفاده مى کنند، چه صورت دارد؟

اولویت زن یا مرد برای بستن لوله

در صورتى كه بستن لولههاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام است؟

نگاه کردن پزشک زن به بدن بیمار مرد

آيا زنان مى‌توانند بدون قصد لذت به منظور آمپول زدن يا ديگر كارهاى پزشكى به بدن مرد نامحرم نگاه كنند؟

دیه و قصاص مردی که چند زن را کشته

اگر مردى چندین زن محقون الدّم را بکشد، و برخى از اولیاى دم آنها خواهان قصاص، و بعضى طالب دیه باشند، به چه ترتیب عمل خواهد شد؟

مجازات مردی که قاتل دو زن بوده

اگر مردى دو زن را کشته باشد و اولیاى آنان خواهان قصاص باشند آیا اولیاى خواهان قصاص، باید چیزى به عنوان فاضل دیه نیز بپردازند؟

حکم قصاص مردی که همسرش را به قتل رسانده

در صورتى که مردى زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاى قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل داراى پدر مى باشد که جدّ صغیره محسوب مى شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضاى دیه یا عفو به عهده جد مى باشد یا خیر؟ ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایى مالى متقاضى قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه مى گردد یا اجراى آن به تأخیر مى افتد و در صورت تاخیر، آیا محکوم از زندان آزاد مى گردد یا خیر؟

مطالبه تفاضل دیه علاوه بر قصاص زنی که قاتل مرد است

زنى به اتّهام قتل عمد مردى قصاص شده است; با توجّه به این که دیه مرد دو برابر دیه زن است، آیا مى توان علاوه بر قصاص یک دوّم دیه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟

حکم تعزیر مرد متأهل بابت ازدواج موقت

اگر مردى با داشتن عیال دائمى و بدون رضایت و موافقت او، با زنى ازدواج موقّت نماید (دراز مدّت، یا کوتاه مدّت)، آیا چنین مردى بر اثر شکایت همسر دائمى اوّل قابل تعقیب و تعزیر است؟

دیه و قصاص مردی که چند زن را کشته

اگر مردى چندین زن محقون الدّم را بکشد، برخى از اولیاى دم آنها خواهان قصاص و بعضى طالب دیه باشند، به چه ترتیب عمل خواهد شد؟

وظیفه مرد در صورت علم به حائض بودن همسر در حین نزدیکی

اگر مرد در حین نزدیکی متوجه شود زن حائض شده است، تکلیف او چیست؟

استحباب استبراء از منی

آیا بعد از خارج شدن منی باید استبراء انجام داده شود؟

تکلیف غسل و نماز میتی که معلوم نیست مرد است یا زن

اگر اعضاى بدن ميّت به نحوى باشد كه معلوم نيست مرد است يا زن؟ وظيفه انسان در غسل و نماز چگونه است؟

تغییر جنسیت مرد در صورت دارا بودن همسر و فرزند

به استحضار حضرتعالی می رساند در رابطه با تغییر جنسیت زوجین خواسته زوج، نظریه های متعدد و متفاوت از ناحیه علمای اعلام بیان گردیده و اخیراً پرونده هایی از تغییر جنسیت مرد با وصف دارا بودن همسر و فرزند در زمینه‌های؛ 1- نفقه و حضانت و ملاقات فرزند و حق و تکلیفی که زوجین ( والدین) در این خصوص نسبت به فرزند دارند. 2- زایل شدن وصف رجولیت از مرد و تغییر در وضعیت جسمی او از جمله ایجاد برجستگی ها در اندام و بلند شدن موها و ظرافت در شکل و صورت و تغییر صدا برای زوجه و فرزند مشترک ناهنجاری‌هایی در پی داشته و با عنایت به اینکه عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در عقد دائم منحل می گردد و در قانون مدنی در رابطه با عیوب موجب حق فسخ برای زن خصاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی قید گردیده که در ابتدا مرد این صفات را نداشته و سال‌ها با همسرش زندگی کرده و صاحب فرزند گردیده و در شرایطی که فرزند به سن بلوغ نرسیده به این وضعیت یعنی تغییر جنسیت حاصل گردیده و از سوی دیگر در رابطه با طلاق و شوهر از مرد زایل گردیده و شوهر سابق در حال حاضر و در عین حال که رابطه حقوقی زوجین باقی است به صورت یک زن کامل با ایجاد آلت زنانه در عمل جراحی در آمده، لذا استدعا دارد دستور فرمایید نظر شرعی حضرتعالی به تفصیل و مبسوط در مورد سوالات قضایی به شرح زیر بیان گردد زیرا این نظریه‌ها در احکام قضایی مستند رای دادگاه ها قرار می گیرد. 1. آیا ولایت قهری پدر نسبت به طفل غیر رشید یا غیر بالغ همچنان باقی است یا خیر؟ و در حال حاضر چه کسی ولایت طفل صغیر را عهده دار می باشد؟ شایان ذکر است که جد پدری هم دارد. 2. مطابق قاعده شرعی و قانونی، نفقه اولاد بر عهده پدر است. در حال حاضر و با وضعیت حادث همچنان این قاعده حاکم است یا خیر؟ 3. طفل با حصول وضعیت جدید راضی به ملاقات با پدر تغییر جنسیت یافته نیست آیا این حق از پدر ساقط می گردد و بعد از سن هفت سالگی فرزند، چنانچه مادر راضی به نگهداری فرزند نباشد تکلیف چیست؟ و این حالت آیا وصف پدر بودن ایجاب می کند فرزند در اختیار پدر قرار گیرد؟ در رابطه با حقوق زوجه 1. با کدام جهات قانونی یا قاعده شرعی امکان انحلال نکاح میسر است؟ طلاق و فسخ نکاح یا غیر آن 2. آیا با تغییر وصف رجولیت به اناثیت می‌توان گفت خود بخود آثار نکاح زایل گردیده و دادگاه می‌تواند منصرف از بحث طلاق و فسخ نکاح و قواعد حاکم بر آنها صرفاً به اعتبار احراز تغییر جنسیت، حکم بر بطلان آثار نکاح و یا جدایی و مفارقت زوجین از یکدیگر بدون تشریفات قانونی دیگر با حفظ حقوق مالی زوجه صادر نماید؟ و به عبارت دیگر مانند احراز کفر می‌توان حکم بر جدایی داد یا خیر؟ 3. در صورت فوت هر یک از آنان قبل از زایل شدن عقد و انحلال آن در میزان ارث هر یک از یکدیگر تغییر حاصل می گردد یا خیر؟ آیا از یکدیگر ارث می برند یا خیر؟ در صورت فوت فرزند نصیب هر یک از آنان از ماترک به چه میزان است؟ 4. برای زن که حقوق واجبه او ادا نمی شود و شدت نیازهای عاطفی او و تمایل به شوهر چه حکمی مقرر می فرمایید؟ و اگر زوجیت باقی نیست عده او چه در رابطه با فوت شوهر و یا جدایی باقی است یا عده ندارد؟

غسل دادن زن توسط مرد و بالعکس

آیا زن می تواند مرد را و یا مرد می تواند زن را غسل بدهد؟

تکلیف زن نسبت به مردی که بعلّت زود انزالی امکان مقاربت ندارد

مردی مبتلا به زود انزالی است و عملاً امکان مجامعت ندارد، به عبارت دیگر در حالی که منی از وی خارج میشود ولی نمیتواند مقاربت نماید؛ اگر پس از عقد شرعی حتی یک بار مقاربت نکرده باشد، آیا این امر عنن تلقی میشود و سبب فسخ نکاح میباشد؟

تکلیف مرد در صورت ارتداد زن

خانمى مسلمان بوده و در حال حاضر مسيحى شده است وظيفه شوهر او چيست؟

موردی که مرد باید عده نگه دارد

چه زمانی مرد برای ازدواج باید عده نگه دارد؟

کفایت ابراز زبانی مرد به ادامه زندگی بر صدق رجوع

مردی همسر خود را طلاق می دهد و در زمان عدّه بوسیله تلفن و نامه به او پیغام می دهد که می خواهد دوباره با او زندگی کند؛ در صورتی که زن راضی شود امّا در زمان عدّه ارتباطی صورت نگیرد، بعد از اتمام عدّه آن ها زن و شوهر محسوب می گردند؟

مقدار مالی که مرد در مبارات از زن می گیرد

در طلاق مبارات مرد به چه مقدار می تواند از زن مالی را بگیرد؟