ستارگان درخشان

جانبازان ستارگان درخشان آسمان ايثار و فداكاري هستند که جهاد فی سبیل‌الله کرده‌اند و در این راه از جانشان مایه گذاشته‌اند

وضو گرفتن جانبازی که دستهایش حرکت نمی کند

جانبازى هستم که بر اثر جراحت وارده، دستانم هیچ گونه حسّ و حرکتى ندارد، تکلیف این جانب براى وضو چه مى باشد؟