امانت بردن کتاب های مسجد

مسجد که امام جماعت ندارد و در زمان اذان درب مسجد باز می شود و بعد از اتمام نماز درب مسجد بسته می شود و کتابخانه ای هم ندارد آیا اهالی می توانند آن کتابها را جهت مطالعه امانت بگیرند بعد به آنجا برگردانند؟

لعن گفتن به آورنده کتاب قرآن کهنه به مسجد

کسی که عن قصد و به صورت جدی کسانی که قرآن کهنه به مسجد می آورند را لعن کند از عدالت خارج میشود؟

به اشتراک گذاشتن عکس کتاب برای بحث بدون اجازه صاحبش

اگر در یک شبکه اجتماعی، چند نفر، روی یک کتاب بحث می کنند، البته از روی کتاب عکس می گیرند و شرکت کنندگان در بحث، از روی عکس آن کتاب، مطالعه و مباحثه می کنند، چنین کاری نیاز به اجازه صاحب کتاب دارد؟

کتاب امانتی که گم شده و نمی داند برای کدام کتابخانه بوده

کتابی را از یکی از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهرمان امانت گرفتم که متاسفانه گم‌شده و من خاطرم نیست که کدام کتابخانه بوده اکنون می‌توان با اهدا این کتاب به هرکدام از کتابخانه‌ها جبران کرد؟

خواندن ابیات در کتاب گناهان کبیره به شکل دعا بعد از نماز

این ابیات داخل کتاب گناهان کبیره بودوگفته بودکه برای مواقع گرفتاری مفید است اگراین ابیات را بخوانیم، بایدبه شکل دعابعدازنمازخواند یاهرموقع بخوانیم ایراد ندارد؟ وَ كَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ *** يَدِقُّ خِفَاهُ عَنْ فَهْمِ الزَّكِيِ‏ وَ كَمْ يُسْرٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ ***وَ فَرَّجَ كُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِ‏ وَ كَمْ أَمْرٍ تُسَاءُ بِهِ صَبَاحاً***وَ تَأْتِيكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِي‏ إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْماً***فَثِقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِي‏

تفاوت خواندن قرآن از روی وسایل الکترونیکی با کتاب قرآن

آیا ثواب قرآن خواندن از روی وسایل الکترونیکی(موبایل) همانند کتاب قرآن می باشد ؟ آیا زمانی که گوشی و مانند آن در حال اجرای نرم افزار قرآن است صدق مصحف بر آن می شود؟