استفاده از جایزه کتابی که مطالبش از کتاب دیگر بیان شده

اگر کسی در بین نوشته های خود از مطالب کتابی استفاده کرده ولی به اسم خودش تمام شده و در این بین جایزه یا هدیه گرفته حکمش چیست؟ با توجه به اینکه دسترسی به نویسنده ندارد می تواند صدقه بدهد؟

زیراکس کردن کتابهای علمی خارجی کمیاب

آیا زیراکس کردن بخشی از کتابهای علمی خارجی که اغلب کمیاب و گران هستند اشکال دارد؟

تبدیل کتاب به نرم افزار بدون اجازه مولف

آیا مى توان تمام یا بخشى از کتابى که از بازار خریدارى شده را بدون اجازه مؤلّف به صورت نرم افزار کامپیوترى درآورد؟ در صورتى که پولى در مقابل عرضه این برنامه گرفته نشود، چه حکمى دارد؟

کپی کردن قسمتی از کتاب

کپی کردن نصف یا بخش هایی از یک کتاب و یا سی دی چه حکمی دارد؟

تکثیر کتابهای دانشگاهی خارجی بدون رعایت حقوق مولف

تقریبا تمامی کتابهای دانشگاهی که در رشته های علوم استفاده می شوند بدون رعایت حقوق مولف یا کپی رایت و به صورت غیر قانونی در ایران تکثیر یا ترجمه شده اند. حکم استفاده از این کتابها چیست در صورتی که بدانیم ناشر و مولف این کتب خارجی راضی نیستند خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟

عدم اعتبار کتاب اسرار آل محمد

آیا کتاب اسرار آل محمد، نوشته ی سلیم بن قیس معتبر می باشد؟

حکم خواندن کتاب روح مجرد

خواندن کتاب روح مجرد چه حکمی دارد؟

حکم از بین بردن کتاب های دکتر سروش

مسئول کتابخانه ای هستم که در آن کتاب بسط تجربه نبوی دکتر سروش وجود دارد؛ آیا می توان آن را به عنوان کتب ضالّه نابود کرد؟

نظر معظم له در مورد کتاب سیاحت غرب

از نظر حضرتعالی کتاب سیاحت غرب معتبر می باشد؟

اعتبار کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات

آیا کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات نوشته ی سید بن طاووس(ره) از کتب معتبر است؟

عدم اعتبار کتاب گنجهای معنوی

آیا کتاب گنجهای معنوی نوشته رضا جاهد معتبر است ؟

حکم استفاده ار کتاب «روزه روش نوینى براى درمان بیمارى ها»

آیا مقدّمه کتاب «روزه روش نوینى براى درمان بیمارى ها» نوشته «الکسى سوفورین» که روزه خاصّى را دستور مى دهد و ترجمه جناب آقاى «محمد جعفر امامى» است از شماست؟ اگر چنین است، این روش درمانى در این دوران چگونه است؟