فضیلت و اعمال شب بیست سوم ماه مبارک رمضان از منظر معظم له

کدام شب، شب قدر است؟/ احتمال قدر بودن شب بیست و سوم رمضان بیشتر است/ امشب، شب امضا مقدرات انسان است/ اعمال مشترک شب های قدر/ اعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان/خواندن این سوره ها را در شب قدر فراموش نکنید/ زیارت امام حسین علیه السلام در شب بیست و سوم ماه رمضان/ دعای امام حسن علیه السلام در شب قدر/ دعای امام صادق علیه السلام در شب قدر/ دعای «اللهم امددلی فی عمری»/ دعای مخصوص شب بیست و سوم رمضان برای امام زمان/ دعای مخصوص شب بیست و سوم رمضان/ شب رقم خوردن تقدیرمان خواب نمانیم!

حقیقت تقدیر در شب قدر از منظر معظم له

فهرست عناوین: تقدیر در لغت/ فیها یفرق کل امر حکیم/ نزول قرآن و تقدیر امور/ مفهوم قضا و قدر/ مفهم شناسی تقدیر در آینۀ روایات/ رابطه تقدیر شب قدر با اختیار/ نزول فرشتگان در شب قدر برای تعیین سرنوشت انسان/ برای تغییرِ تقدیر، تدبیر کنیم