قطع درختان؛ جنایت علیه بشریت

متاسفانه در این اواخر عده ای سودجو درخت ها را به بهانه های مختلف قطع می کنند؛ این در واقع یک جنایت است.

درخت و درختکاری در آموزه های اسلامی از منظر معظم له

درختکاری در قرآن/ درخت، متاع و معيشت/ اهمیت و نقش جنگل ها و درخت در زندگی انسان/ درخت؛ کلید حیات انسان!/ درخت؛ نماد قدرت الهی/ درخت و تسبيح خداوند/ درخت و سجده در برابر خداوند/ کاشت درخت؛ در ردیف مقدس ترین کارها/ ثواب شگفت انگیز درختکاری !/ امام علی علیه السلام و درختکاری/ منع قطع درخت؛ توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله به رزمندگان/ قطع درختان به هیچ وجه قابل توجیه نیست

نذر فعّالیّت های زیست محیطی

آیا میشود فعالیت های زیست محیطی را به عنوان نذر قرار داد؟ مثلا نذر کنیم که قسمتی از جنگل را از زباله پاک کنیم یا کاشت درخت را میتوان به عنوان نذر قرار داد؟

مالکیتی درختی که دانه آن را پرنده ای آورده

کلاغی گردویی را آورده به خانه یا زمین من انداخته الان آن گردو تبدیل به درخت شده حال سوال این که آن درخت متعلق چه کسی می باشد؟

جبران قیمت درختی که نهال آن را غصب کرده

چند سال پيش يك نهال سيب از جايي سرقت كردم بعد از 4 سال اين نهال به بار نشسته و ما صاحب آن را نمي شناسيم حال آیا بايد پول نهال را صدقه بدهيم يا پول درختي كه به بار نشسته است؟

استفاده از میوه درختی که دسترسی به مالک آن نیست

درخت کهن سالی در نزدیکی خانه ما است که از زمان قدیم برای خان بوده ولی الآن صاحبش مرده و به ورثه هم دسترسی نداریم خوردن میوه آن چه حکمی دارد؟

اجاره درخت با جهل به مقدار ثمره آن

اگر درختی که هنوز مشخص نیست که چقدر ثمره می خواهد بدهد را به عنوان سیاه خرید اجاره کند چه حکمی دارد؟

پاک نشدن حصیر نجس و درخت و گیاه با تابش آفتاب

آیا تابش آفتاب، حصیر نجس و درخت و گیاه را پاک می کند؟

اجاره درختی که مقدار ثمره آن مشخص نیست

اجاره درختی که مقدار ثمره آن مشخص نیست چه حکمی دارد؟

اجاره درخت، باغ و مرتع

اجاره کردن درخت یا باغ یا مرتع براى استفاده از میوه یا علف آن درست است؟

کسر نکردن مبلغ خرید درخت انگور و خرما از محصول

آیا خرید درخت انگور و خرما جزء مخارج زراعت محسوب می گردد؟

خمس درختی که برای استفاده از چوبش پرورش می یابد

درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند خمس دارد؟

صاحب درختی که در زمین غیر کاشته شده

اگر زارع و دهقان و یا کارگر و خادم کسى در زمین صاحب زمین درخت مى نشاند، شرعاً این درختان مال کدام یک از آنهاست؟

صاحب درختی که در زمین پدر کاشته شده

پسرى در زمین پدر بدون اجازه و یا با اجازه پدر درخت مى نشاند، شرعاً این درختان مال کدام یک از آنهاست؟

صاحب درختی که در زمین مشاع کاشته شده

چند برادر در یک خانه زندگى مى کنند و مال و ملک ایشان مشاع است یکى از برادران در زمین مشاع درخت مى نشاند، شرعاً این درختان مال کدام یک از آنهاست؟

تکلیف درختی که از ریشه درخت وقفی رشد و نمو کرده

در صورتی که ریشه درخت وقفی در باغ همسایه تبديل به درخت شده باشد،درخت ،ميوه و سایر منافع آن متعلق به چه کسی است؟ و اگرمزاحم بود مي توان آن را قطع کرد؟

اجاره درختی که میزان ثمره آن مشخص نیست

اگر درختی را که هنوز مشخص نیست چه مقدار ثمره خواهد داد به عنوان سیاه خرید اجاره کند چه حکمی دارد؟

نحوه قیمت گذاری ساختمان و درخت و مانند آن جهت تعیین ارث زن

در تقسیم ارث، ساختمان و درخت و دیگر اموال هوایی را چگونه قیمت گذاری می کنند؟

اجبار به اجاره زمین بعد از روشن شدن غصب

آیا غاصب یا مالک می توانند طرف دیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند؟