مسح بر موی ترمیم شده

این جانب به علّت ترمیم موى سر، جهت مسح سر دچار تردید مى باشم، زیرا موهاى ترمیم شده طورى است که در هر وضو، امکان باز شدن ندارد. در این مورد راهنمایى فرمایید.

حکم تکرار مسح سر

تکرار مسح سر چه حکمی دارد؟

تطهیر مخرج بول با غیر آب در موارد ضرورت

فرد مریضى که بنا به عللى نتواند بعد از بول خود را با آب بشوید اگر با پارچه اى خود را تمیز نماید مى تواند نماز بخواند؟

نماز با بدن و لباس نجس بخاطر ضرورت

آیا نماز خواندن با بدن و لباس نجس در جایی که ناچار است صحیح می باشد؟

عدم ضرورت ساخت مناره و گلدسته برای مسجد

آیا ساخت مناره و گلدسته برای مسجد ضروری است؟

نماز در جایی که زمین آن به ضرورت تصاحب شده است

جهت احداث ارگانی زمين هاي مردم علی رغم میل باطنی آنها تصاحب شد و مبلغي بابت پول زمين به آن ها پرداخت شد؛ نماز خواندن در آن مکان چه حکمی دارد؟

شکستن نماز در حال ضرورت

تکنسین برق هستم. هنگامی که مشغول نماز هستم برق قطع می شود . آیا مجاز به شکستن نماز هستم ؟

حکم نبش قبر کافر

نبش قبر کافر چه حکمی دارد؟

کفن کردن با لباس های شخصی

آیا می شود در هنگام ضرورت میتی را با لباس های خودش کفن کرد؟

تغییر نذر در صورت ضرورت

کسى که نذر نموده است که در صورت مشرف شدن به بیت اللّه الحرام یک ختم قرآن در زیر ناودان طلا بجا آورد ولى بعد از تشرّف به جهت تعمیرات، قرائت در آن مکان ممکن نشود، وظیفه او چیست؟