سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود/ حل مشکلات اقتصادی کشور تدبیر دقیق و اقدام شجاعانه می خواهد

یکی از مشکلات بانک هایی که تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کنند، این است که به جای این که چهار درصد کارمزد برای تمام دوره بازپرداخت دریافت کنند، سالیانه چهار درصد دریافت می کنند و به اسم قرض الحسنه در آخر کار بیست درصد از مردم می گیرند

راهکارها و راهبردهای مقابله با تورم و گرانی از منظر معظم له

دولت؛ مسئول اصلی مهار تورم/ مقابله با اقتصاد حبابی؛ مهم ترین ضرورت در مبارزه با تورم و گرانی /تورم زدایی در گرو مقابله با انتشار بی رویه اسکناس/ مدیریت تورم و ضرورت نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی/ تعادل عرضه و تقاضا؛ زمینه ساز کنترل تورم و گرانی/ کنترل نقدینگی و کارکرد آن در مهار تورم/ مبارزه همه جانبه با انباشت ثروت/ کاهش نرخ تورم نیازمند حمایت از تولید ملی/ دولت یارانه فقرا را افزایش دهد

عدم جریان احکام صرافی در معامله اسکناس

آیا احکام صرف(معامله نقدین)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، یعنى اسکناس، جارى است؟

کسب درآمد از تبدیل پول خرد به اسکناس

شخصی از طریق تبدیل پول خرد به اسکناس و برعکس در بین کسبه درآمدی به دست آورده و امرار معاش میکند آیا کسب درآمد از این طریق حلال است؟

حکم سرایت نجاست از سکّه و اسکناس

آیا تماس دست مرطوب با پول اسکناس یا سکّه که در بین مردم ردّ و بدل مى شود موجب نجاست دست مى شود؟