میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر معظم له مشخص و به کلیه دفاتر ایشان در سراسر کشور ابلاغ شد

میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی مشخص شد

شرح دعای روز بيست و هفتم ماه مبارک رمضان از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

فضیلت شب قدر / تأملی در مفهوم «عسر» و «یسر» / دین آسان گیر و احکام آسان / اندکی صبر، سحر نزدیک است / درین مه عذر ما بپذیر ای عشق / عذرخواهی دیگران را بپذیریم / راه ریزش گناهان چیست؟

پرداخت وجوهات شرعیه بر بستر USSD

کاربران می توانند از طریق تلفن همراه با شماره گیری #410*741* وجوهات شرعیه خود را با استفاده از شماره کارت بانکی و رمز دوم، کاملا ایمن، سریع و آسان پرداخت نمایند.

حکم نماز مأمومی که ذکر رکوع یا سجده را بر اثر عذر نگفته

اگر مأموم در رکوع یا سجده نماز جماعت به دلیل گرفتگی صدا نتواند ذکر بگوید و امام از رکوع یا سجده برخیزد آیا ذکر نگفتن مأموم به دلیل گفته‌شده نماز را باطل نمی کند؟

حکم کفاره در صورت عذر شرعی بعد از ابطال عمدی روزه

چنانچه فرد روزه‌دار عمداً روزه‌ی خود را باطل نماید ولی بعدازآن عذری مانند سفر یا حیض پیش آید، وظیفه‌ی شخص در مورد کفاره چیست؟

وظيفه کسي که روزه ماه رمضان را چند سال به تأخير انداخته

مسأله 1436ـ هرگاه قضاى روزه ماه رمضان را چند سال به تأخير اندازد بايد قضا را به جا آورد و براى هر روز يک مد طعام به فقير دهد و با گذشت سالها کفّاره متعدّد نمى شود.

حکم جدا شدن از جماعت

مسأله 1248ـ بدون عذر نمى توان از جماعت جدا شد و نيّت فرادى کرد، خواه از اوّل تصميم بر اين کار داشته باشد، يا در اثناء نماز.

وظيفه کسي که عذر چند ساله اش برطرف شده

مسأله 1435ـ هرگاه بيمارى انسان چند سال طول کشد و بعداً خوب شود اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت باقى است بايد فقط قضاى رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش يک مد طعام بدهد.

اقتدا به کسي که به سبب عذري نماز خود را ناقص مي خواند

مسأله 1271ـ اگر امام جماعت با تيمّم يا وضوى جبيره اى نماز مى خواند مى توان به او اقتدا کرد، ولى اگر به واسطه عذرى با لباس نجس از روى ناچارى نماز مى خواند بنابر احتياط مستحب نبايد به او اقتدا کرد، و احتیاط واجب آن است که از اقتدا به کسى که نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى کند و همچنين زن مستحاضه اجتناب شود و بطور کلّى هر کس نماز خود را به سبب عذرى ناقص مى خواند حق ندارد امام جماعت براى ديگران شود (بنابر احتياط واجب) مگر آنچه در بالا درباره تيمّم يا وضوى جبيره اى گفته شد.

اقتداء به امام در اثناء حمد و سوره

مسأله 1254ـ هرگاه در اوّل نماز يا در بين حمد و سوره اقتدا کند و خود را به رکوع امام نرساند جماعت او صحيح نيست، مگر اين که عذرى داشته باشد.

حکم بازگشت به جماعت بعد از نيّت فرادي

مسأله 1250ـ اگر در اثناء نماز به خاطر عذرى نيّت فرادى کند نمى تواند دوباره به جماعت برگردد و نيز اگر مردّد شود که نيّت فرادى کند يا نکند و بعد تصميم بگيرد نماز را به جماعت تمام کند جماعت او اشکال دارد، امّا هرگاه شک کند که نيّت فرادى کرده يا نه، بنا مى گذارد بر اين که نيّت فرادى نکرده است.

وظيفه کسي که به واسطه عذري از جماعت جدا مي شود

مسأله 1249ـ هرگاه مأموم به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام از او جدا شد و نيّت فرادى کرد لازم نيست حمد و سوره را بخواند، ولى اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره نيّت فرادى کند بايد آن مقدار را که امام نخوانده بخواند.

نيابت کسي که عذري دارد

مسأله 1220ـ احتیاط آن است که شخصى كه از ميّت نيابت مى كند كسى باشد كه در انجام اجزاء و شرايط نماز معذور نباشد، مثلاً كسى كه نشسته نماز مى خواند نايب نشود، اما كسى كه با تيمّم يا جبيره نماز مى خواند می تواند نيابت كند.

نماز در مسجدى که نمازگزار کمترى دارد

مسأله 819ـ رفتن به مسجدى که نمازگزار ندارد مستحبّ است و همسايگان مسجد تا عذرى نداشته باشند نماز در مسجد را ترک نکنند.

تأخير انداختن نماز عشاء

مسأله 680ـ هرگاه عمداً نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخواند وقت آن گذشته و بايد قضا کند، امّا اگر به واسطه عذرى نخوانده باشد بايد تا قبل از اذان صبح به جا آورد و نماز او ادا است.

وظيفه کساني که براي نماز داراي عذري هستند

مسأله 690ـ کسانى که داراى عذرى هستند و يقين دارند عذرشان تا آخر وقت برطرف مى شود واجب است صبر کنند و چنانچه يقين داشته باشند عذر باقى مى ماند، صبر کردن واجب نيست، امّا اگر احتمال مى دهند برطرف شود احتياط واجب آن است که صبر کنند، مگر در مورد تيمّم که مى توانند در چنين صورتى در اوّل وقت نماز بخوانند.

حکم تيمم بعد از بر طرف شدن عذر

مسأله 662ـ کسى که به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمّم کند بعد از پيدا شدن آب يا برطرف شدن عذر، تيمّم او خود به خود باطل مى شود.