انتظارات امام باقر علیه السلام از شیعیان از منظر معظم له

تعریف شیعه و اقسام آن/ به چه کسی شیعه می گویند؟/ انتظارات امام باقر علیه السلام از شیعیان/ هفت نشانه شیعیان واقعی از نگاه امام باقرعلیه السلام/ توصیه امام باقر علیه السلام به شیعیان/ تقوا و ورع؛ لازمه شیعه واقعی/ یک سفارش به شیعیان / چگونه شیعه حقیقی باشیم

حکم پذیرش حرف زن در مورد نداشتن همسر

اگر زنی ادعا نماید که شوهر ندارد می توان حرف او را پذیرفت؟

حکم ادعای عنن بودن مرد با وجود داشتن فرزند

چنانچه خانمی که از شوهرش فرزند دارد ادعا نماید که شوهر او قادر به نزدیکی نمی باشد و ادعا دارد که در اثر ملاعبه با شوهر حامله شده و سزارین نموده است،آیا ادعای او پذیرفته است؟ برای اثبات عنن می توان به نظریه ی کارشناسان اعتماد نمود؟

ادعای اعسار جانی که محکوم به دیه

فردى عمداً چشم کسى را از بین برده، و طبق شهادت شهود و تحقیق از طرفین، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخیص داده شده است. ولى جانى قبل از صدور حکم تقاضاى تبدیل قصاص به دیه را نموده، و مجنىّ علیه نیز موافقت کرده، و حکم به دیه صادر شده، ولى بعد از قطعى شدن حکم دادگاه بدوى و تجدید نظر، محکوم علیه مدّعى اعسار شده است آیا تقاضاى اعسار با توجّه به این که قصاص با درخواست مصدوم به دیه تبدیل شده، قابل رسیدگى است؟

حکم پرداخت فطریه به کسي که ادّعاي احتياج مي کند

آیا به كسى كه ادّعاى احتياج مى‏ كند مى ‏توان زكات فطره داد؟

ادعای زوجه در خصوص حایض بودنش در زمان طلاق علی رغم تفهیم احکام

اگر وكيل به هنگام طلاق احكام شرعى را به زن تفهيم كرده، و لزوم خلوّ از موانع شرعى را به وى گوشزد نموده، سپس صيغه طلاق را جارى كرده باشد، و زن در ايّام عدّه يا پس از آن، مدّعى شود كه در حال طلاق در حيض يا طهر مواقعه بوده و متوجّه حكم شرعى نشده، طلاق چه حكمى دارد؟

بطلان برنامه های دراویش

آیا برنامه هایى که دراویش در خانقاه دارند و با خواندن اشعار بعضى از شعرا و... و یا سر تکان دادن زنها و مردان به شکلى که به حدّ سرگیجه و مستى مى رسند و مى گویند خدا را دیدیم، از نظر اسلام چه حکمى دارد؟

تلف شدن مال عاریه ای

اگر مالی را عاریه گرفت اما تلف شد بعد از آن که مالک ادعا کرد شرط ضمان کرده است،آیا می توان این ادعا را از او پذیرفت؟