مانع زدایی به سبک فردوسی

«ديو سفيد»، «اژدهاى غول پيكر» و «جادوگران خطرناک»... نمادهایی از انبوه مشكلات و موانع در زندگی انسان ها است که باید هم چون رستم از آن موانع گذشت

استفاده از مهر و جانمازهای دارای نماد شیطان پرستی

اخیرا دیده می شود که از علائم شیطان پرستی(نظیر برجک شیطان)بر روی جانماز یا مهرها استفاده میشود ؛ حکم نماز خواندن بر روی آن چیست؟ (برای کسانی که علامت را شناسایی کرده وآنان که اطلاعی ندارند)

تولید و ساخت نقش فروهر

من کارگر تولید کننده کتیبه های تخت جمشید هستم از جمله چیزهایی که درست می کنیم نقش فروهر است که از نمادهای مردم مصر گرفته اند و پس از تغیرات به شکل امروزی درآورده شده و زردتشتی ها آن را اهورا مزدا و نماد خود می دانند. آیا تولیدات آن اشکال دارد یا نه درصورتیکه شغل من همین می باشد؟

نگهداری صلیب

نگهداری صلیب و نمادهای دیگر هم حرام است؟