داد مردم از گرانی ها بلند است | قوه قضاییه قاطعانه با قاچاق و سوء استفاده های مالی برخورد کند

واقعا عده ای از مردم فریاد می زنند؛ دولت از یکسو گران می کند و برخی از مردم هم از سوی دیگر در تهران تعدادی از مراکز و رستوران ها به دلیل گرانی ها تعطیل شده اند، این وحشتناک است!

ذبح گوسفند هدیه داده شده به فرزند به عنوان عقیقه

اگر بخواهیم برای فرزندمان عقیقه کنیم آیا می توانیم گوسفند خودش را که هدیه برایش داده اند، بعنوان عقیقه ذبح کنیم؟

مجهول بودن گوسفند وطی شده

بنده گوسفندهایی را وطی کردم حدود 12 سال پیش و نمیدانم که نر بوده یاماده وتولید مثل کرده است یانه ولی مطمئن هستم که آن گوسفند دیگر زنده نیست ذبح شده یامرده یا به کسی فروخته شده که دردسترس نیست حکم چیست؟

عبور از میان گله گوسفند

عبور از میان گله گوسفند چه حکمی دارد؟

قرار دادن گوسفند به عنوان مهریه و نحوه تحویل آن بعد از گذر زمان

اگر پدر داماد گوسفند صداق عروس کرده باشد و هفت سال بگذردآیا پدر داماد همان یک گوسفند را باید بدهد یا طی این هفت سال هرچی زاییده باشد؟ ( در صداق نامه فقط قید شده یک گوسفند از طرف پدر داماد، پدر چه موقعی باید گوسفند را تحویل بدهد؟ )

نذر ذبح گوسفند نر و ذبح اشتباهی ماده

اگر نذر کرده که یک گوسفند نر ذبح کند ولی بعداز ذبح معلوم شد که گوسفند ماده بوده آیا این ذبح کفایت می کندیا دو باره ذبح کند؟ اگر نذر وقت معین بوده وگذشت آیا کفاره بدهد؟

نذر کردن نماء مال پیدا شده

هنگام عبور از جاده بودیم که یک گوسفند ماده رادیدیم،آن گوسفند دور بر هیچ گله یا روستایی نبود که صاحبش راپیدا کنیم، گوسفند را بردیم برای خودمان، از آن گوسفند یک بره نر بدنیا آمده و ما آن را نذر کردیم؛ حکم این نذر چیست؟

مجهول بودن مورد نذر شده

اگر ازمیان یک گله گوسفند بره ای را به اسم قربانی نذر کنیم ولی بعد از چند ماه نشناسیم که کدامیک از آنهاست چه باید بکنیم؟

بیمار شدن حیوان نذر شده

گوسفندی خاص، نذر شده که در فلان موقع خاص، قربانی شود،ولی قبل از رسیدن آن موقع خاص،گوسفند مریض می شودو دامپزشک می گوید که چند روز دیگر گوسفند خواهد مرد،حال حکم چیست؟

نذر قسمتی از گوسفند و نماء آن

آیا نذر قسمتی از گوسفند معین صحیح است و در این صورت حکم برّه هایی که بعد از نذر متولّد شود چیست؟

چگونگی انجام کفاره حج و تقسیم آن

شیوه انجام کفاره حج، آیا دادن گوسفند زنده کافی است؟ تقسیم آن به چه صورت است؟

قیمت گوسفند قربانی کودک

قیمت گوسفند قربانی کودکی که محرم شده است بر عهده چه کسی است؟

مصداق حیوان قربانی

آيا در قربانى، كمتر از گوسفند مانند پرندگان هم ممكن است؟

تعداد قربانی

آیا می توان بیش از یک حیوان (شتر، گاو، یا گوسفند) قربانی کرد؟

قبل یا بعد از ظهر بودن قربانی

آیا گوسفند قربانی باید قبل از ظهر روز عید قربان ذبح شود یا بعد از ظهر هم اشکالی ندارد؟

حیوانات قربانی

قربانی چندمین واجب حج تمتع می باشد؟ و چه حیواناتی می توان قربانی کرد؟

قربانی کردن گوسفندی که پول آن پرداخت نشده

شخصى ده رأس گوسفند براى خود و نُه نفر ديگر خريده وقربانى كرده است. پس از انجام كار، يقين مى‌كند كه فقط پول نُه گوسفند را پرداخته، وظيفه‌اش نسبت به پول گوسفند ديگر چيست؟ اگر صاحب گوسفند را نيابد چه كند؟ و معيار در پرداخت قيمت آن گوسفند در ايران، ارز كدام كشور است؟

پرداخت وجه گوسفند قربانی به صاحب آن بعد از انجام قربانی

نايب به تعداد افرادى كه به او نيابت داده‌اند از صاحب گوسفند، بعد از توافق بر قيمت، گوسفند مى‌گيرد، سپس يكى يكى گوسفندان را به نيّت افرادى كه وكالت داه‌اند سر مى‌برد، پس از آن پول گوسفندان را به صاحبش مى‌پردازد، آيا قربانى آنها صحيح است؟

کفاره استعمال بوی خوش

کفاره استعمال عمدی بوی خوش چیست؟

عدم کفایت گوسفند نذری از عقیقه

اگر فردی برای فرزندش نذر گوسفندی نماید، آیا می تواند همین گوسفند نذری را برای عقیقه نیز استفاده نماید؟

عقیقه کردن

منظور از عقیقه چیست و چه حکمی دارد؟

استفاده شخصی از نذر

من نذر کرده ام در مراسم عزادارى سالار شهیدان جلوى نخل، گوسفند قربانى کنم; ولى به تازگى متوجّه شده ام که گوشت گوسفندان بین افراد کمى که اصطلاحاً «باباى نخل» خوانده مى شوند و داراى تمکّن مالى نیز مى باشند تقسیم مى شود. نذر من چه حکمى دارد؟

جایگزین کردن گاو و گوسفند به جای درهم و دینار در محاسبه دیه

با مراجعه به خبرگان، حتّى عتیقه فروشان در خصوص درهم و دینار شرعى و قمیت و ارزش آن نتیجه اى حاصل نگردید آیا جایز است هزار دینار و ده هزار درهم را با هزار گوسفند یا دویست گاو و یک صد شتر سنجید و به واحد موجود مثلا گوسفند یا شتر تقویم گردد؟