پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته به گردهمایی علمی، ترویجی و تکریمی زکات در استان فارس

حکمتِ تشریعِ زکات، پاک کردن اموال از آلودگی هاست و چون پاک شد، همانند درخت هرس شده، رشد و نموّ خواهد کرد

تبعیت در پاک شدن اشیاء بعد از غسل‌های سه گانه

بدن میّت قبل از اتمام غسل‌های سه گانه نجس است، کسى که میّت را غسل می‌دهد، یا ظروف و وسایلى که استفاده می‌کنند نجس می‌شود; فقها می‌فرمایند: «بعد از تمام شدن غسل‌ها میّت طاهر می‌شود و نیز دست و لباس غسل دهنده و ظروف و وسایلى که مورداستفاده قرارگرفته به‌حکم تبعیّت طاهر می‌شود» آیا افرادى که تماشا می‌کنند، ظروفى که مورداستفاده نبوده و لباس‌هایی که به دیوار آویزان بوده و آب به آن‌ها ترشح‌شده نیز طاهر می‌شوند؟

عدم جریان حکم پاک شدن حیوان با زوال عین نجاست در غیر حیوان

زوال عین در حیوانات موجب پاک شدن می‌شود. آیا نمی‌توان گفت که این مسئله در غیر حیوان (کلیه جمادات به‌غیراز لباس و بدن و سایر چیزهایی که در ارتباط با انسان هستند) به‌طریق‌اولی صادق است؟

نجس شدن غذاى مانده دردهان

اگر شک داشته باشیم نجاست به غذای لای دندان رسیده یا نه خوردن آنچه حکمی‌ دارد؟

پاک شدن بدن حیوان با برطرف شدن عین نجاست

برطرف شدن عین نجاست چه چیزهایی را تطهیر می‌کند؟

چیزهایی که با اسلام آوردن پاک می‌شوند

اسلام آوردن چه چیزی را تطهیر می‌کند؟

شرط پاک شدن سرامیک داخل منزل با آفتاب

آیا طهارت سرامیک داخل منزل با آفتاب ممکن است؟

پاک نشدن حصیر نجس و درخت و گیاه با تابش آفتاب

آیا تابش آفتاب، حصیر نجس و درخت و گیاه را پاک می‌کند؟

پاک بودن یکی از سه چاه به‌صورت نامعلوم

دریکی از روستاهاى خوزستان سه چاه آب قلیل در کنار هم است، دریکی از چاه‌ها سگ ولوغ کرده و در دوّمى چیز نجس ریخته شده است. اما سوّمى پاک است، ولى ما نمی‌دانیم که کدام‌یک از آن، چاه‌ها پاک است در این صورت که شبهه، محصوره است، آیا اجتناب از همه آن‌ها لازم است؟

حکم آب بارانی که در یکجا جمع شده

هنگام بارندگی در برخی قسمت‌های گودی زمین آب جمع می‌شود حکم این آب چیست؟

چگونگی پاک شدن جایی که باران بر آنجا نمی‌بارد

جایی مثل سقف که باران در آنجا نمی‌بارد را می‌توان با آب باران پاک کرد؟

شرط پاک شدن نجاست با باران

آب باران چه چیزهایی را با چه شرایطی تطهیر می‌کند؟

لیست مطهِّرات

چه چیزهایی، نجاسات را پاک می‌کنند؟

پاک بودن همه چیز در عالَم

چه چیزهایی در محیط اطراف ما پاک است و چه چیزهایی نجس است؟

کسی که در وسط نماز بدن يا لباسش نجس شود

مسأله 738ـ هرگاه کسى مشغول نماز است و در وسط نماز لباس يا بدن او نجس شود، يا بفهمد لباس يا بدن او نجس شده است امّا نداند همان موقع نجس شده يا از قبل نجس بوده، چنانچه آب در دسترس اوست و آب کشيدن بدن يا لباس يا عوض کردن آن نماز را به هم نمى زند بايد همان موقع آن را آب بکشد، يا عوض کند، سپس نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نيست بايد نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند و اين در صورتى است که وقت تنگ نباشد و الاّ با همان حال نماز مى خواند و صحيح است.

لباس نمازگزار شش شرط دارد

مسأله 735ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد: 1ـ پاک بودن. 2ـ غصبى نبودن، بنابراحتياط واجب. 3ـ ازاجزاء مردار نباشد. 4ـ از حيوان حرام گوشت نباشد. 5 و 6ـ اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابريشم خالص يا طلا بافت نباشد و شرح اينها در مسائل آينده خواهد آمد.