مهریه در ازدواج بدون اذن برادر و مادر

دختری که پدر او فوت کرده باپسری بدون اجازه مادر و برادر عقدموقت کرده است، آیا می تواند مهریه را از پسره بگیرد؟ نسبت به سنین مختلف حکم را بیان فرمایید.

نفقه فرزندی که از پدر اطاعت نمی کند

فرزندی بالغ شده و از پیش پدر رفته و به حرف پدر گوش نمی دهد آیا مخارجش بر عهده پدر می باشد؟

حکم نفقه فرزند بر پدر

نفقه (خوراک، پوشاک و مسکن) فرزند تا چند سالگى بر پدر واجب است؟

اجازه پدر برای ازدواج موقّت پسر

آیا پسر برای ازدواج موقّت نیاز به اجازه ی پدر دارد؟

ازدواج دختري که دسترسي به پدر ندارد

آیا دختری که پدر و جد پدری اش فوت شده اند می تواند بدون اذن خانواده ازدواج کند؟

مخالفت بی جهت پدر برای ازدواج دختر باکره

اگر پدر دختر باکره دلیل قانع کننده ای برای مخالفت نداشته ولی مخالفت کند آیا شرط اجازه پدر از بین می رود؟

حکم واگذاری ولایت پدر به شخص دیگر

آیا پدر می تواند ولایت خود بر فرزند را به زوجه تفویض کند؟

حکم عقد خوانده شده بدون اذن پدر

چنانچه دختری بدون اذن پدر با مردی ازدواج کرده باشد، عقد آنها چه حکمی دارد؟

وظیفه ی دختری که بدون اجازه پدر عقد کرده و قصد ازدواج دارد

دختری بدون اذن پدر ازدواج کرده و نزدیکی داشته اند، الان نزدیک 4 ماه است که هیچ ارتباطی با او ندارد و در حال حاضر خواستگار دارد، الان هر چقدر اصرار مرد می کند طلاق جاری کند اصلا قبول نمی کند، اگر هم طلاق جاری کند باید عده نگهدارم. آبرویم به خطر می افتد، لطفا راهنمایی نمایید؟