حفظ و ایجاد امنیت توأم با حفظ ارزش ها

مردم به نیروی انتظامی خوشبین هستند، این خوشبینی را با تقویت عملکرد خوبتان مضاعف کنید

بيانيه حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى درباره مسائل جارى كشور

چرا به جاى اينكه كارخانه ها را فعال كنند و جوانان ما را به كار دعوت نمايند، ثروت هاى مردم را از گردش اقتصادى خارج كرده و به صورت سكه و دلار در خانه ها محبوس مى كنند؟

متعارض بودن ماده قانون با فتوای مرجع تقلید قاضی

اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن( متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است( با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، )با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده( تکلیف او چیست؟