انتشار مقالاتی در موضوع آشنایی با فقه اسلامی

مجموعه ای از مقالات نظری در موضوع آشنایی با فقه اسلامی از کتاب «دائرة المعارف فقه مقارن» جهت استفاده طلاب و دانشجویان و عموم علاقه مندان، به مرور در سایت معظم له بارگذاری خواهد شد.

نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی از منظر معظم له

نقش امامان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ نقش امامان شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ نقش امام علی علیه السلام در پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ امام علی علیه السلام؛ پیشوای مفسرین/ تأسیس علم نحو توسط امام علی علیه السلام/ نقش امام علی علیه السلام در پیدایش و تکامل علم کلام/ امام على عليه السلام و علم فقه‏/ امام على عليه السلام و علم حقيقت (علم باطن)/ احیاء علوم اسلامی در زمان امام باقر علیه السلام/ نقش امام صادق علیه السلام در پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ نقش امام رضا علیه السلام در گسترش علوم اسلامی/ سیر تکاملی فقه؛ مدیون ائمه اهل بيت عليهم السلام/ نقش اصحاب امامان شیعه علیهم السلام در پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ تاریخ نگاری شیعیان/ نقش زمامداران و وزاری شیعی در رشد علوم اسلامی/ علمای شیعه و پیدایش و گسترش علوم اسلامی/ نقش شعرای شیعه در پویایی فرهنگ اسلامی/ کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در تاریخ ماندگارخواهد شد

منظور از ضرر در فقه

آیا در فقه، ضرری که در عرف به عنوان ضرر قابل توجه شناخته شده، حرام است یا ضرری که طبق عقل و واقعیت باشد یا هر دو؟

درجه بندی خبر از منظر فقه

آیا از نظر فقهی، اخبار درجه بندى دارد؟ ترتیب نشر اخبار از بُعد اهمیّت چگونه است؟

پاسخگو بودن فقه نسبت به تمام اعصار

با پیشرفت علم، ممکن است مسائلى پیش آید که در قرآن و دیگر منابع اسلامى ذکرى از آن به میان نیامده باشد، و کمک گرفتن از عقل به تنهایى، با توجّه به این که اشتباهات بسیارى دارد، کافى نباشد. با توجّه به این مطلب، آیا مراجع محترم مى توانند پاسخگوى تمام مسائل شرعى نسل آینده باشند؟

عدم شناخت موضوعات روز، طلاب را در پاسخگویی به جامعه دچار مشکل می کند

هر کسی که فقه می خواند باید مقداری از موضوع شناسی را نیز فراگیرد چرا که شناخت موضوعات پیچیده شده است و این یک ضرورت به شمار می رود.

منظور از ضرر در فقه

در فقه ضرری که در عرف ضرر قابل توجه شناخته شده حرام است یا ضرری که طبق عقل و واقعیت یا هر دو؟