نیت غسلی که بواسطه آمپول از ادامه خونریزی جلوگیری شده

بعضى از خانم‌ها در سفر حج براى پيشگيرى از عادت ماهانه قرص مى‌خورند، گاهى با خوردن قرص باز هم عادت مى‌شوند امّا به وسيله آمپول از ادامه آن جلوگيرى مى‌كنند. آيا با جلوگيرى به وسيله آمپول، حكم طهارت از حيض بر آنها مترتّب مى‌شود و مى‌توانند اعمالى كه متوقّف بر طهارت از حيض است انجام دهند؟ وپس از جلوگيرى از ادامه عادت، به چه عنوان بايد غسل كنند؟

حکم خون ناشی از جدا شدن جفت از جنین

اگر خونریزی زن باردار به علّت جدا شدن جفت از جنین باشد، تکلیف چه می باشد؟

اسلام دین صلح است / باید جلوی خونریزی ها در جهان اسلام گرفته شود

باید بررسی شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار نمی شود و متاسفانه هر روز شاهد برادرکشی و خونریزی در این کشور اسلامی هستیم. اسلام دین صلح و برادری است؛ بنابراین همه باید تلاش کنند تا جلوی خونریزی در ممالک اسلامی گرفته شود

دادن شهادت دوغ برای پیشگیری از قتل و خونریزی

اگر شخصی شاهد عمل زنای زن ومردی باشدآیا برای جلوگیری ازخون ریزی بین دوطایفه می توان شهادت دروغ بدهد؟

خونریزی به خاطر کشیدن دندان در حال احرام

آيا در حال احرام مىتوان دندانى را كشيد كه شديداً درد دارد، و پزشك سفارش به كشيدن آن كرده، هر چند باعث خونريزى شود؟

وظیفه ی مبتلایان به بیماری سینوزیت

وظیفه ی اشخاصی که مبتلا به بیماری سنوزیت هستند و استفاده از آب برای آنها ضرر دارد به گونه ای که موجب خونریزی می شود، چیست؟

کفایت غسل جبیره ای میتی که محل خونریزی اش را بسته اند

میّتى که خون زخم او را با پلاستیک و یا چیز دیگرى قطع کرده اند و مقدارى از اعضایش هنگام غسل شسته نمى شود، آیا تیمّم تنها کافى است؟ یا باید اوّل غسل بدهند و بعد تیمّم کنند؟ آیا باید غسل را با آب لوله کشى انجام بدهند یا با آب قلیل نیز صحیح است؟

خونریزی در یائسگی که تمام شرایط عادت ماهیانه را دارد

با توجّه به درمان جدید یائسگى، و با عنایت به این که یائسگى یک بیمارى تلقّى مى شود، و پزشک با زن یائسه به عنوان بیمار برخورد مى کند، و داروهایى که به این بیماران داده مى شود همان حیض و خونریزى قبل از یائسگى را ایجاد مى کند، و از آن جا که بعد از یائسگى تمام خونهایى که دیده مى شود استحاضه محسوب مى شود، تکلیف فردى که از سن 48 سالگى (سنّ طبیعى یائسگى) و گاهاً در سنّ 20 سالگى یا کمتر یا بیشتر یائسه مى شود، و تحت این درمانها قرار مى گیرد چیست؟ از آن جا که یائسگى بیمارى تلقّى مى شود، و این فرد خود با مشکلات بسیارى دست و پنجه نرم مى کند تکلیفش چیست؟ با توجّه به این که اگر استحاضه قرار دهیم، غسل هاى پى در پى گاهاً باعث زحمت زیاد مى شود، آیا در صورت ضرر نداشتن آب مى تواند تیمّم کند؟ از آن جا که 70 درصد زنان به این گونه احکام عمل نمى کنند، تکلیف این افراد چیست؟

خونریزی قاعدگی بعد از پنجاه سال توسط دارو های هورمونی

جدیداً پزشکان کارى مى کنند که به وسیله تقویتهاى هورمونى، خون ریزى قاعدگى ادامه مى یابد. در این صورت آیا خونى که بعد از پنجاه سالگى دیده مى شود، و تمام شرایط خون حیض را دارد، استحاضه است یا حیض محسوب مى شود؟