فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی در مورد عدم جواز تجسس در حریم خصوصی افراد

شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعا جایز نیست و مسئولیت شدید دارد.

حکم ورود و تجسّس نیروی انتظامی در حریم خصوصی افراد

لطفاً بفرمایید که: 1ـ آیا ورود و تجسّس نیروی انتظامی در جشن خصوصی افراد به دلیل نوشیدن شراب و مانند آن جایز می باشد(زیرا ممکن است فردی آسیب ببیند که در موردی به مرگ شخصی منجر شد که از پله ها در حال فرار بود)؟ 2ـ طبق احکام اسلامی حکم زنا در صورتی اجرا می شود که چهار شخص عادل شهادت دهند؛ چرا نیروی انتظامی وارد حریم شخصی می شود و با آبروی افراد بازی می کند در حالی که شاید طرف صیغه یا عقد کرده باشد؟

قلمرو حریم خصوصی

نظر حضرت عالی در خصوص تعریف و قلمرو حریم خصوصی افراد چیست؟

لزوم حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی

احتراما همانطور که مستحضرید به منظور خود کفایی و رفع نیاز کنونی جامعه به پیام رسان در بستر فضای مجازی ، مدتی است برخی مراکز دانش بنیان نسبت به تولید پیام رسان داخلی اقدام و در اختیار مردم قرار داده اند. امروز عیوب و مضرات پیام رسان های خارجی مانند تلگرام و ... شبکه های اجتماعی و ... از نظر های مختلف خصوصا فرهنگی و امنیتی بر همگان آشکار شده است به همین منظور اقبال و توجهی هم به پیام رسان های داخلی شده که در حال گسترش است اما برخی با اغراض و نیت های دشمنانه سعی در امنیتی نشان دادن پیام رسان های داخلی دارند تا مردم را از وارد شدن به این پیام رسان ها بترسانند. از معظم له درخواست می گردد با بیان اهمیت موضوع حریم داخلی مردم، ما را در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان که حاصل تلاش علمی جوانان ایران است ، یاری فرمائید.