جدایی نسبی روح در خواب

هنگامى که انسان خواب مى بیند آیا روح از جسم جدا مى شود؟ و آیا وقتى شخص دیگر را خواب مى بیند، روح او با روح آن شخص ملاقات مى کند؟

حکم تزکيّه و تهذيب نفس برای انسان

با توجه به اين که خداوند در سوره «شمس» يازده قسم براى تزکيه نفس خورده است؛ آيا حضرتعالی تزکيّه و تهذيب نفس را واجب مى دانيد؟

حکم ارتباط انسان با جن

آیا ممکن است انسان با جن ارتباط برقرار کند(با توجه به این که این دو از یک عالم وجودی نیستند)؟ آیا رجوع به افرادی که ادعای ارتباط با جن را دارند برای مداوا از لحاظ شرعی اشکال دارد؟

حکم غسل در صورت نزدیکی حیوان با انسان

اگر حیوانی انسان را وطی کند انسان جنب می شود؟

وجوب غسل در صورت آمیزش با حیوانات

آیا در صورت نزدیکی انسان با حیوان، غسل بر او واجب می شود؟

حرمت ازدواج با دخترى که مادر یا مادربزرگ انسان به او شير داده

آیا پسر می تواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ او، آن دختر را شیر کامل داده است ازدواج کند؟

محرمیّت انسان با دختر شیر خورده از خواهرزاده یا برادرزاده او

اگر خواهرزاده يا برادرزاده شخصی به کودکی شير بدهد، آیا آن شیر خوار محرم آن شخص می شود؟

محرمیّت انسان با دختر شیر خورده از خواهر یا زن برادر او

اگرخواهر يا زن برادر من به کسی شير بدهد آیا آن شیر خوار محرم من می گردد؟

انواع رطوبت هایی که از انسان خارج می شود

چه رطوبت هایی از انسان خارج می شود؟

اهداء خون به زوجه

آیا انسان مى تواند خون خود را به زوجه اش اهدا کند؟

تطهیر میت انسان بعد از غسل

آیا میّت مسلمان قبل از غسل نجس است؟

مو و ناخن جدا شده از میت

آیا مو وناخن وکلا اجزای بی روح مردار انسان نجس است؟

نماز با پوست و گوشت جدا شده از انسان

اگر پوست یا مقداری گوشت که از بدن انسان جدا شده همراه نمازگزار باشد چه حکمی دارد؟

نماز با لباسی که مو، عرق یا آب دهان انسان دیگر بر آن است

اگر مو یا عرق یا آب دهان انسان دیگر در بدن یا لباس نمازگزار باشد چه حکمی دارد؟

دفن انسان در صورت عدم تشخیص قبله

آیا در صورت نیافتن جهت قبله میتوان میت را به هر جهتی دفن کرد؟

نماز بر روی فرش های منقش به تصاویر انسان و حیوان

در يكى از روستاهاى اطراف شهرستان مرودشت مسجدى وجود دارد كه تعدادى از فرش‌هاى اهدايى اين مسجد منقش به تصاوير انسان‌ها و حيوانات است. نماز بر روى اين فرش‌ها چه حكمى دارد؟

محدوده تصرفات انسان در زمان حیات

آیا انسان می تواند در اواخر عمر خود قبل از مرگ به هر مقداری که بخواهد در اموال خود تصرف کند یا به کسی ببخشد؟