منزل خود انسان

چه کسانی می توانند از منزل خودشان محرم شوند؟

حکم نگاه به صورت انسان مانند لذت بردن از نگاه به باغ و گلستان

اگر انسان همان طور که از دیدن یک باغ و گلستان لذّت مى برد از نگاه کردن به صورت انسان دیگر (مرد یا زن) لذّت ببرد، آیا این کار حرام است و مصداق قصد ریبه و لذّت به حساب مى آید؟

پیوند اعضای حیوان به انسان

پيوند اعضاى حيوانات به انسان چه حكمى دارد؟

ساخت و نگهداری از اسکلت انسان برای آموزش پزشکی

ساخت و نگهدارى و استفاده از اسكلتهاى انسان جهت آموزش پزشكى چه حكمى دارد؟ آيا احكام مجسّمه بر آن بار مىشود؟

تکالیف شرعی انسان شبیه سازی شده

آیا زندگی انسانی که از طریق شبیه سازی به وجود می آید بدون حضور خداوند و بدون داشتن روحی پاک تا ابد جریان دارد یا برای این انسان خدا و بهشت و جهنم و سایر احکام و ...معنی دارد یا خیر ؟آیا خدا این انسان را جزو بند گان خویش می داند؟ آیا این انسان از نظر حقوق بشری با انسان های دیگر در یک طراز قرار دارد؟و آیا انسان حق ازدواج دارد ؟

تغییر ژنهای سلولهای بدن انسان

در عالم پزشكى متداول شده كه روى ژنهاى درون سلولهاى بدن انسان و غير انسان اقداماتى انجام مىدهند كه گفته مىشود موجب پيدايش تغييراتى در ساختمان روانى انسانها و يا تغييرات جسمى انسانها و غير انسانها مىگردد، بفرماييد: 1. آيا نفس اين عمل (دستكارى كردن ژنها) جايز است؟ 2. در صورتى كه اين اقدام به منظور درمان صورت نگيرد، ولى در جهت دستيابى به برتريهاى جسمى يا روانى، و پيشرفت علم پزشكى بوده باشد، آيا مىتوان چنين اقدامى انجام داد؟ 3. اگر اقدام فوق روى نطفه يا جنين انجام شود، حكم چگونه خواهد بود؟

آزمایش داروهای جدید بر روی انسان

لطفاً به سؤالات زير پيرامون آزمايش و پژوهش روى افراد پاسخ دهيد: الف) آيا مىتوان از انسانها براى آزمايش داروها استفاده كرد؟ براى مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مىكنند، و برخى مىگويند: اگر اثر داروى مورد مطالعه مشخّص نباشد مىتوان گروه شاهد را انتخاب كرد، ولى در مواردى كه اثر درمانى داروى مورد مطالعه حتمى است، يا عدم تجويز آن سبب خطراتى مىشود تعيين گروه شاهد صحيح نيست. نظر شما چيست؟ ب) آيا از نظر اخلاقى تجويز دارونما اشكالى ندارد؟ برخى مى گويند استفاده از داروى كاملاً بى اثر (Placebo) اشكال دارد، و در مقايسه يك دارو بايد آن را با داروى قديمى مقايسه كرد; ولى اگر داروى قديمى موجود نباشد، مىتوان از دارونما استفاده كرد. البتّه دارونماىِ كاملاً بى اثر «مثل تزريق مايع نمكى داخل رگ به جاى دارو» بايد به اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسألهاى را مىپذيرند؟ بيمارى كه به بيمارستان مراجعه مىكند براى درمان است نه براى آزمايش، و پيدا شدن افراد داوطلب كه بيمار هم باشند مشكلاست.پسراهحلچيست؟آيا مىتوان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ ج) آيا استفاده از كفّار، اسرا و محكومين به مرگ، براى آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روى يهوديها، و آمريكائيها روى سياهپوستان انجام مىدادند.

حکم نگهداری مجسمه انسان

آیا نگهداری مجسمه ای که شکل انسان دارد در خانه اشکال دارد؟

حکم ساخت اسکلت های انسان برای آموزش پزشکی

ساخت و نگهدارى و استفاده از اسکلتهاى انسان جهت آموزش پزشکى چه حکمى دارد؟ آیا احکام مجسّمه بر آن بار مى شود؟