ضرورت و اهمیت زیارت امام زادگان از منظر معظم له

جایگاه زیارت در اسلام/ مفهوم شناسی زیارت/ آداب کلی زيارت امام زادگان علیهم السلام/ زيارت معصومين و امام زادگان عليهم السلام مستحب موکد است/ حرمت به امام زادگان علیهم السلام و سادات؛ چرا و چگونه؟/ زیارت امام زادگان علیهم السلام؛ راهی به سوی خدا/ زيارت امام زادگان علیهم السلام؛ بهترین فرصت برای توبه و خودسازی/ نقش امام زادگان علیهم السلام در صیانت ازاعتقادات اسلامی مردم/ امام زادگان علیهم السلام مامن و پناهگاه مردم اند

به همراه داشتن نشانه‌ای از سادات بودن

آيا براى سادات مستحب است كه نشانه‌ای از سيادت در خود داشته باشند مثلاً گذاشتن شال سبز؛ يا خير؟ آيا از سوی حضرات معصومين علیهم‌السلام روايتى در این زمينه وجود دارد؟

احترام به سادات اهل سنت

آیا سید سنی ( اهل سنت) قابل احترام است؟

محرم بودن امامان به سادات

سید هستم خواستم بدانم امامان به من محرم هستند؟

پرداخت صدقه ای که با نذر واجب شده به سادات

صدقه ای که به واسطه نذر واجب شده آیا می توان به سادات داد؟

وظیفه فردی که کفّاره حج را به سیّد داده

اگر کسی نمی دانست که نمی توان کفّاره حج را به سادات داد یا نمی داند آن کسی که گوشت را بین فقرا تقسیم کرده مراعات این مسأله (کفاره غیر سید را به سید ندهد) را کرده یا نه حکمش چیست؟

کفاره غیر سادات به سادات

آیا کفاره غیر سادات را می توان به سادات داد؟

حکم نذر ازدواج با سادات

آیا والدین یا خود فرزندان می توانند نذر نمایند که با سادات ازدواج نمایند؟

نمونه های ازدواج سادات با غیر سادات

حضرتعالى در استفتائات خود فرموده اید که عقد هاشمیّه با غیر هاشمى در صدر اسلام و در زمان ائمّه طاهرین(علیهم السلام) فراوان بوده است، لطفاً چند مورد آن را با ذکر مدرک مورد قبول مرقوم فرمایید؟

پرداخت رد مظالم به سادات فقیر

آیا رد مظالم را می توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟

پرداخت کفاره به سادات

پرداخت کفاره به سادات چه حکمی دارد؟

حکم ازدواج سادات با غیر سادات

آیا ازدواج غیر سیّد با زن سیّده جایز است؟

صدقه دادن به سادات

با توجّه به این که صدقه بر سادات حرام است، اگر شخص سیّدی از ما تقاضای کمک مالی کند، اگر به او بدهیم اشکال دارد؟

تفاوت انفاق و صدقه

آیا انفاق و صدقه با هم فرق می کنند؟ صدقه واجب و مستحبی چیست؟ کدام یک از صدقات واجب یا مستحب یا انفاق شخص عام را می توان به مصرف سادات رساند؟

مصرف فطریّه برای ساداتی که سرپرست غیر سادات دارند

اگر فردی که غیر سید است و سرپرست افراد سادات شده می تواند در صورت فقیر بودن از فطریه غیر سادات استفاده کند مثلا مرد خانواده اى که سیّد بوده فوت کرده باشد، و اکنون خانمش که غیر سیّده است سرپرست خانواده باشد. آیا مى تواند فطریّه غیر سادات را بگیرد، و صرف فرزندان نیازمندش که از سادات هستند نماید؟

فطریّه ساداتی که توسط سرپرست غیر سادات پرداخت می شود

همسر من از سادات است و خودم عام هستم، چون فطریه ایشان بر عهده من است آیا حکم فطریه ایشان غیر سید است یا از سادات به حساب می آید؟

عدم جواز پرداخت فطره غیر سادات به سادات

آیا می توان زکات فطره غیر سادات را به سادات داد؟

پرداخت زکات غیر سادات به سادات در صورت ضرورت

در چه موردی سادات می توانند از افراد غیر سادات زکات بگیرند؟