توصیه های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به اعضای شورای عالی حوزه های علمیه

مسائل مستحدثه و جدید مانند ارز دیجیتال و امثال آن از جمله مواردی است که باید در مجله ی تخصصی مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد

به اشتراک گذاشتن عکس کتاب برای بحث بدون اجازه صاحبش

اگر در یک شبکه اجتماعی، چند نفر، روی یک کتاب بحث می کنند، البته از روی کتاب عکس می گیرند و شرکت کنندگان در بحث، از روی عکس آن کتاب، مطالعه و مباحثه می کنند، چنین کاری نیاز به اجازه صاحب کتاب دارد؟