رونمایی از تارنمای اختصاصی نشر معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی: آیین رحمت

معاونت پاسخگویی به شبهات اعتقادی پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظم له با پاسخگویی به بیش از 11000 عنوان سؤال در 120 موضوع مختلف اعتقادی و ایجاد وب سایت تخصصی آئین رحمت گامی مؤثر در ترویج معارف حقه اهل بیت علیهم السلام برداشته است.

اضافه نمودن لفظ جلاله «الله» به اسامی معصومین علیهم السلام

اخيراً در بعضى مجامع و هيئت هاى مذهبى اشعارى سروده و خوانده مى شود كه در ضمن آن، لفظ جلاله «الله» را به ذوات مقدّسه معصومين و مانند آن بزرگواران نسبت مى دهند. مثلاً گفته مى شود من على اللّهى ام، يا من حسين اللّهى ام و يا زينب اللّهى ام. آيا بيان اين گونه اشعار، جواز شرعى دارد؟

حکم اضافه نمودن لفظ جلاله «الله» به اسامی ائمّه معصومین(ع)

اخیراً در بعضى مجامع و هیئات مذهبى تهران اشعارى سروده و خوانده مى شود که در ضمن آن، لفظ جلاله (الله) را به ذوات مقدّسه عصمت ـ علیهم صلوات اللّه ـ و غیره نسبت مى دهند، مثلا گفته مى شود من على اللّهى ام، یا من حسین اللّهى ام و یا زینب اللّهى ام، آیا بیان این گونه اشعار جواز شرعى دارد؟

کفایت گفتن ذکر " الله " در ذبح

آیا گفتن الحمد للّه، اللّه اکبر، سبحان اللّه، یا فقط گفتن اللّه، یا اذکار دیگر که مشتمل بر اللّه است، یا ترجمه یکى از اینها، مانند «خدا منزّه است» کافى است؟

حکم تماس با عبارت " ا... " به جای الله

تماس با ا... بدون وضو چه حکمی دارد؟