توضیح لازم

اخیرا برخی از نا آگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود.

نماز با لباس غصبى براى حفظ جان

مسأله 748ـ اگر کسى براى حفظ جان خود با لباس غصبى نماز بخواند نمازش صحيح است، همچنين اگر براى حفظ آن لباس از دستبرد دزد و مانند آن، آن را بپوشد، نمازش درست است.

لزوم محافظت از جنین

آيا محافظت از جنين در رحم واجب است؟ آيا بر مادر لازم است تمام شرايط لازم را جهت حفظ جان و سلامتى جنين فراهم كند؟

حفظ جان اعتصاب‌کننده غذا

نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته، يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيه اجبارى توسّط پزشك می‌توان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد: ۱. آيا اين كار براى پزشك واجب است، يا می‌تواند اقدامى نكند؟ ۲. اگر تغذيه واجب و راه آن منحصر به ضرب‌وجرح اعتصاب‌کننده باشد، براى نجات وى، چه مقدار ضرب‌وجرح او مجاز است؟ ۳. اگر ضرب‌وجرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى و مستلزم ديه گردد، ديه آن بر عهده كيست؟ ۴. آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب‌کننده‌ای كه می‌داند با اعتصاب غذا، خود را در معرض مرگ قرار می‌دهد، با شخصى كه از عواقب كارش بی‌خبر است فرق می‌کند؟ اگر فرق دارد، وظيفه طبيب در مورد او چيست؟ ۵. اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجبارى نسبت به اعتصاب‌کننده غذا بنمايند، نه به جهت حفظ جان اعتصاب‌کننده، بلكه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشك چه تكليفى دارد؟

مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات

مبنای فقهی حضرتعالی در فتوا به وجوب شرکت مکلّفین در انتخابات چه می باشد؟

حکم گفتن دروغ برای حفظ جان دیگران

دروغ گفتن در موار ذیل چه حکمی دارد؟ الف) براى حفظ جان مسلمان؟ ب) برای حفظ جان کافر ذمّی؟ ج) در جایى که انسان مى تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و یا شخص دیگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود؟ ضمنا در این صورت با به خطر افتادن جان شخص دیگر و تلف شدن او، دیه به عهده کیست؟

نماز خواندن با لباس غصبی برای حفظ جان یا لباس

حکم نماز کسی که برای حفظ جان خود یا برای حفظ لباس، با لباس غصبی نماز می خواند چیست؟