پاسخ به سوالی در مورد تصویر صورت جلسه سهام شرکت قند دزفول

مسئله واضح است و آن اینکه در حدود بیست سال قبل جمعی از خیرین به فکر افتادند که سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کنند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن برای ساختن مسجد و مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را نیز در اختیار نداشت و این مسئله در همان زمان خاتمه یافت.

نجس شدن قند و شکر

مسأله 199ـ هرگاه قند يا شکر نجس شود با آب کشيدن پاک نمى شود.

تطهیر موادی که با شستن از بین می‌رود

چیزهایی مانند قند و شکر که اگر شسته شود حل‌شده و از بین می‌رود چگونه تطهیر می‌شوند؟