الگوی نحوه ارتباط و تعامل دولت با نهاد های دینی

بهترین الگویى که براى نحوه ارتباط و تعامل دولت و نهادهاى دینى درگذشته و حال کشورهاى اسلامى، حکومت ها و کشورهاى مسیحى، یهودى، و در سنّت و سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) وجود داشته و دارد

ربا گرفتن از دولت

آیا مى توان دولت را در حکم پدر حساب کرد و در نتیجه ربا بین دولت و مردم جایز باشد؟

کسی که به یارانه های پرداختی نیازی ندارد

1ـ در صورت عدم نیاز به یارانه، بهتر است به دولت برگشت داده شود یا اینکه به فقرای خانواده داد؟ 2ـ در صورت عدم نیاز به یارانه آیا گرفتن و خرج کردن آن اشکال دارد؟

هزینه کردن مبلغ یارانه ها در غیر موارد پیشنهادی دولت

آیا می توان پولی را که به عنوان یارانه از طرف دولت برای پرداخت قبوض برق و آب و... به حساب ریخته می شود، در مواردی غیر از آن استفاده کرد؟

حکم ورود حکومت و دولت در حریم خصوصی شهروندان

آیا بر طبق قانون اساسی و نیز از نظر عقلی، حوزه شخصی و خصوصی شهروندان به حکومت و دولت ارتباط دارد؟

حکم اعتصاب کارمندان دولت ظالم به خاطر توهین به مقدّسات دین

اعتصاب بعضى از کارمندان دولت ظالم، به عنوان اعتراض به احکامى که از سوى دادگاه صادر مى شود و حاوى توهین به دین و مذهب یا موهن جلوه دادن دین مى باشد چه حکمى دارد(با توجّه به این که گاه این اعتصابات به از دست دادن شغل آن ها منجر مى شود)؟

حکم زکات محصولات کاشته شده توسط دولت

آیا به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو که توسط سازمان های دولتی کشت می شود زکات تعلّق می گیرد؟

تملک مراتع بدون اجازه دولت

زمین هایى که قبلا مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسیم نموده و به کسانى که واجد شرایط هستند واگذار مى کند ولى عدّه اى بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّک مى کنند، آیا مجاز هستند؟

طرز تخمیس مبلغی که دولت به یابنده گنج می دهد

کسی که گنج را به حکومت اسلامی تحویل داده است و دولت مبلغی به او می دهد خمس آن چگونه محاسبه می شود؟

مالکیّت گنج در حکومت اسلامی

آیا گنج یافته شده در حکومت اسلامی باید به دولت تحویل داده شود؟

قبول هدایای دولت ها ی همسایه برای مسجد

آیا قبول هدایای پادشاهان و دولت های همسایه (که غالباً نیت سوء دارند ) برای مسجد جایز است؟

نماز خواندن در پرتو روشنایی غیر قانونی

نماز خواندن، در پرتو روشنایى برق و گازى که بدون اجازه دولت تهیه شده، چه صورتى دارد؟