جایگاه «قیمت گذاری» در برون رفت از بحران اقتصادی از منظر معظم له

قیمت گذاری انحصار طلبانه؛ ارمغان لیبرالیسم اقتصادی/ ممنوعیت قیمت گذاری دولت در شرایط عادی بر اساس قواعد اسلامی/ ضوابط قیمت گذاری کالا در فقه اسلامی/ قیمت گذاری در شرایط بحرانی؛ نمونه ای از احکام حکومتی/ توصیۀ امام علی علیه السلام به مالک اشتر دربارۀ قیمت گذاری/ قیمت گذاری در شرایط خاص؛ به مثابۀ حفظ نظام و منع اختلال در آن/ قیمت گذاری دولت در کالاهای اساسی؛ زمینه ساز کنترل آثار روانی گرانی/ مردم دادشان از گرانی بلند است؛ دولت سریعتر اقلام اساسی را قیمتگذاری کند

راهکارهای مردمی در مبارزه با گرانی از منظر معظم له

نظارت همگانی بر بازار در راستای مبارزه با احتکار و گرانفروشی/ مبارزه با گرانی در گرو کاهش تقاضای خرید از سوی مردم/ نه به مصرف گرایی ؛ مولفه ای راهبردی در مقابله با گرانی/ اتحاد مردم در مقابله با واسطه گری و دلال بازی/ هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ نقش مضاعف مردم در حمايت از کالاي ايراني/ سامان بخشی مدیریت مصرف؛ سهم مردم در مبارزه با گرانی

راهکارها و راهبردهای مقابله با تورم و گرانی از منظر معظم له

دولت؛ مسئول اصلی مهار تورم/ مقابله با اقتصاد حبابی؛ مهم ترین ضرورت در مبارزه با تورم و گرانی /تورم زدایی در گرو مقابله با انتشار بی رویه اسکناس/ مدیریت تورم و ضرورت نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی/ تعادل عرضه و تقاضا؛ زمینه ساز کنترل تورم و گرانی/ کنترل نقدینگی و کارکرد آن در مهار تورم/ مبارزه همه جانبه با انباشت ثروت/ کاهش نرخ تورم نیازمند حمایت از تولید ملی/ دولت یارانه فقرا را افزایش دهد

کمک گرفتن از دیگران جهت ادای نذر اذکار

اگر فردی نذر کند مثلا ده هزار تا صلوات بفرستد، آیا می تواند از دیگران تقاضا نماید که مقداری از آن را آنها بفرستند یا خود شخص باید اقدام به فرستادن صلوات نماید؟

وظیفه پزشک نسبت به تقاضای تغییر جنسیت

دخترى از كودكى لباس مردانه مىپوشيده، و اكنون كه بزرگ شده خود را مرد مىداند، و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در خود ايجاد كرده، و با مراجعه به پزشك، در خواست تغيير جنسيّت نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيّت مىباشد؟

تقاضاى بیمار برای مخفى ماندن برنامه هاى درمانى

آيا بيمار مىتواند درخواست كند كه كلّيه برنامه هاى درمانى او محرمانه انجام شود؟

تقاضای قصاص پدر به جهت قتل مادر (همسر قاتل)

مردى همسر خود را به قتل مى رساند و اولیاى دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضاى قصاص مى نمایند، با توجّه به این که اگر پدر فرزند خود را بکشد، قصاص نمى شود، آیا فرزندان مى توانند تقاضاى قصاص پدر را بنمایند؟

لزوم حضور طرفین در لعان

اگر زنِ شاکى حاضر نباشد که قذف را ثابت کند، آیا مرد باید تقاضاى لعان کند؟