پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی (قدس سره)

این عالم بزرگوار و ربانی ، رکنی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و یکی از علمای برجسته حوزة علمیه قم بود. از محضر بزرگانی در نجف و قم بهره فراوان گرفته بود و در تدریس پربار خود شاگردان با ارزشی را پرورش داد

جواز امتناع از شهادت در صورت فقدان شرایط ثبوت زنا

اگر قاضی حکم کند که شاهد زنا شهادت دهد و این در حالتی است که شرایط ثبوت زنا نباشد و در این صورت اگر شاهد شهادت دهد به حدّ محکوم می گردد؟ آیا در اینصورت شهادت دادن و اطاعت از حکم حاکم واجب است؟

قصاص عضو مشابه در صورت فقدان عضو مماثل

با عنایت به این که اگر شخصى دست راست دیگرى را قطع نماید، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد، بفرمایید: آیا این حکم در مورد پا و دیگر اعضاى زوج بدن نیز قابل اجرا است؟ مثلا اگر جانى پاى راست ندارد، و پاى راست دیگرى را قطع کرده، آیا این جا نیز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد؟