لزوم آرمش بدن هنگام گفتن اذکار

حرکت کردن بدن در هنگام ذکر های واجب و مستحب معین چه حکمی دارد؟

واجب یا مستحب بودن افعال یا اذکار نماز

افعال و اذکار نماز مشمول کدام یک از احکام خمسه است؟

جواز انجام غسل واجب و مستحبی در ایام حیض

آیا زن می تواند در ایام عادت ماهانه، غسل واجب مانند جنابت یا غسل مستحب مانند غسل جمعه را انجام بدهد؟

سوره های دارای سجده واجب

سوره های دارای سجده واجب که خواندن آیاتش بر فرد جنب حرام است کدامند؟

حکم غسل در صورت شکِّ در خروج منی

اگر انسان مثلاً بعد از خواب، شک در خروج منی داشته باشد تکلیف چه می باشد؟

وجوب غسل در صورت نزدیکی با وسایل پیشگیری

چنانچه در هنگام نزدیکی از وسایلی همچون کاندوم استفاده شود، آیا غسل واجب می شود؟

تعداد غسل های واجب

غسل هایی که بر انسان واجب است را بیان فرمایید؟

روش های انجام غسل

غسل های واجب یا مستحب را به چند صورت می توان انجام داد؟

حکم انجام غسل شهادت

انجام غسل شهادت چه حکمی دارد؟

حکم غسل مافی الذمه

انجام غسل مافی الذمه چه حکمی دارد؟ یا غسل مافی الذمه در چه زمانی انجام می شود؟

وظیفه معتکف در صورت بطلان اعتکاف واجب در روزه قضای رمضان

اگر معتکف در اعتکاف واجب خود، روزه قضای رمضان گرفته باشد؛ در صورت بطلان اعتکاف، نسبت به کفاره چه وظیفه ای دارد؟

وجوب پرداخت کفاره مجدد در صورت ابطال اعتکاف واجب در ماه رمضان

اگر معتکف ، اعتکاف واجب خود را در ماه رمضان باطل کند باید دو بار کفاره بپردازد؟

حکم پرداخت کفاره اعتکاف

اگر معتکف، اعتکاف واجب خود را باطل کند باید کفاره بپردازد؟ اعتکاف مستحب چطور؟

اموری که باید برای آنها وضو گرفت

وضو گرفتن برای چه کارهایی واجب می باشد؟

وجوب تطهیر مسجد

اگر مسجدی نجس شود : الف : آیا واجب است که آن را تطهیر نمایند؟ ب : در صورت واجب بودن،وجوب آن چه نوع وجوبی می باشد؟ ج : اگر از مصالح متنجس ساخته شده باشد،چگونه تطهیر می شود؟

کم و زیاد کردن واجب غیر رکنی

اگر نمازگزار واجبات غیر رکنی را به خاطر ندانستن مساله کم یا زیاد کند حکم چیست؟

فاصله شمول حکم نماز جمعه

تا چه فاصله ای حکم نماز جمعه شامل مکلفین می شود؟

کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نسیت

نماز جمعه بر چه کسانی واجب نیست؟

واجب شدن نماز احتیاط در تنگی وقت

شخص مکلّفى 5 دقیقه مانده به اوّل غروب شرعى مى خواهد نماز ظهر و عصر را بجا آورد، با احتساب یک دقیقه براى هر رکعت، 4 دقیقه اول را نماز ظهر بجا مى آورد، منتهى در نماز ظهر به دلیل شکّ بین 3 و 4 احتیاج به نماز احتیاط جهت تکمیل نماز ظهر اقامه شده دارد، آیا یک دقیقه باقیمانده را نماز عصر بخواند، یا صرف نماز احتیاطى مکمّل ظهر نماید؟

منظور از احتیاط در احکام

منظور از احتیاط در احکام جواز است یا حرمت؟

اهداء ثواب نمازهای واجب

آیا اهداء ثواب نمازهای واجب به دیگران جایز است؟

نمازهای واجب یومیه

لطفا تعداد نمازهای واجب یومیه و تعداد رکعت های آن را بیان کنید؟

تعداد نمازهای واجب

نمازهای واجب کدامند؟

بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح

آیا بر پدر و مادر واجب است که فرزند خود را که به سن تکلیف رسیده اند برای ادای نماز صبح از خواب بیدار کنند؟

اقسام دستورهای عملی اسلام

لطفا بفرمایید احکام به چه چیزهایی گفته میشود؟

معنی احتیاط واجب .

میخواستم بدانم وقتی که می فرمایید احتیاط واجب آن است که در ازدواج موقت اذن جد یا.. واجب است با حکم حرام بودن چه فرقی میکنند؟

فرق لازم و واجب در فقه

فرق عبارت واجب با لازم چیست؟

امواتى که نماز ميّت دارند

آیا خواندن نماز میّت بر جنازه همه آنان که فوت می شوند واجب می باشد؟

لزوم یقین یافتن به مسح تمام اعضاء

آیا لازم است بیشتر از محدوده واجب تیمم، مسح شود؟