اسلام دین صلح است / باید جلوی خونریزی ها در جهان اسلام گرفته شود

باید بررسی شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار نمی شود و متاسفانه هر روز شاهد برادرکشی و خونریزی در این کشور اسلامی هستیم. اسلام دین صلح و برادری است؛ بنابراین همه باید تلاش کنند تا جلوی خونریزی در ممالک اسلامی گرفته شود

انعقاد قرارداد با افراد با استعداد نابالغ به صورت درصدی از مبالغ دریافتی

یک باشگاه ورزشی قصد دارد با افراد بااستعداد کم سن و سال جهت آموزش فوتبال قراردادی منعقد کند و چون این افراد از نظر مالی بی‌بضاعت می‌باشند فعلاً قادر به پرداخت دستمزد باشگاه نمی‌باشند. باشگاه می تواند دو نوع قرارداد با بازیکنان منعقد کند: نوع اول ـ بازیکنان در چند سالی که در این باشگاه تحت آموزش می‌باشند وجهی پرداخت نکنند و از اولین سالی که این بازیکنان موفق به عهد قرارداد با سایر باشگاه‌ها گردند تا سه سال هرسال ۱۵ درصد از مبلغ دریافتی از باشگاه جدید را به باشگاه قبلی پرداخت نمایند. نوع دوم ـ باشگاه مبلغ معینی را در قرارداد بازیکنان تعیین می‌کند و لیکن در قرارداد شرط می‌شود که هرگاه بازیکن با باشگاه جدید قرارداد ببندد دستمزد را ظرف مدن معینی به باشگاه قبلی پرداخت نماید. با توجه به ابهاماتی که در قیمت و مدت وجود دارد کدام‌یک از این قراردادها از نظر موازین شرعی صحیح است؟