وظیفه مالک در صورت مصرف غلّات قبل از پرداخت زکات

اگر مالک قبل از پرداخت زكات غلّات، مقدارى از آن را مصرف‏ كند، وظیفه ی او چیست؟

زکات رطب و انگوری که قبل از خشک شدن مصرف شده

اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش برساند، تکلیف زکات آن چیست؟

کسر مقدار بذری که زکاتش در سال قبل پرداخت شده

چنانچه مقدار بذری که برای کاشت گندم می کارند در سال گذشته زکات آن داده شده باشد؛ آیا امسال می توان آن مقدار را جدا کرد و زکاتش را نداد؟

چگونگی محاسبه زکات در صورت استعمال گندم زکات داده نشده

اگر كسي در تمام طول عمر خود از گندم غير مزكّى استفاده كرده باشد، چنانچه بخواهد زكات آن را بپردازد؛ چگونه بايد زکات را محاسبه كند؟

حکم کسر اجرت العمل مالک از زکات

اگر کشاورزی بر خلاف روال گذشته به جای کارگر، آبیاری زمین را انجام دهد؛ آیا می تواند مزد کارکرد خود را از زکات کسر کند؟

کسر مبلغ فروش کاه از مخارج زراعت

چنانچه بعد از برداشت گندم، کاه آن بفروش برسد؛ آیا باید قیمت فروش کاه را از مخارج زراعت کسر کرد؟

عدم جواز پرداخت زکات غلّات خشک از غلّات تازه

پرداخت زکات غلّات خشک از غلّات تازه، مانند پرداخت زکات کشمش از انگور چه حکمی دارد؟

زکات درختى که در سال، دو بار ميوه مى دهد

اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

وظيفه کسى که در چند شهر غلّات أربعه دارد

اگر انسان در چند شهر كه فصل آن ها با يكديگر اختلاف دارد زراعت های متعدّدی داشته باشد؛ برای پرداخت زکات آن چه وظیفه ای دارد؟

کسر نکردن مبلغ خرید درخت انگور و خرما از محصول

آیا خرید درخت انگور و خرما جزء مخارج زراعت محسوب می گردد؟

حکم زکات در صورت رشد غلات با رطوبت زمین مجاور

اگر غلّاتِ مجاور زمینی که با آب چاه آبیاری می شود از رطوبت حاصله مشروب گردد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

چگونگی محاسبه زکات در صورت اختلاط محصول دیم و آبی

چنانچه محصول دیم و آبی مخلوط شود به گونه ای که مقدار آن قابل تشخیص نباشد،چگونه باید زکات آن را بپردازند؟

مقدار زکات غلّات در صورت پرداخت آب بهای رودخانه

اگر شخصی گندم و جو را با آب رودخانه اى که دولت به کشاورزان مى فروشد مشروب کند مقدار زکات آن چقدر می باشد؟

معیار قیمت بذر در محاسبه زکات

برای محاسبه زکات در صورت کسر قیمت بذر از حاصل، قیمت روز بذر افشانی یا روز برداشت محصول معیار می باشد؟

زمان تعلّق زکات به انگور و کشمش و خرما

زكات انگور و کشمش و خرما در چه وقتى واجب می گردد؟

زمان تعلق زکات به گندم و جو

زكات گندم و جو در چه وقتى واجب می گردد؟

حکم زکات انگوری که کشمش نمی شود

آيا به انگوري که تبديل به کشمش نمي شود زکات تعلّق می گیرد؟

حکم زکاتِ سهم دریافتی کارگران از زراعت

آیا به سهمی که کارگران کشاورزى از زراعت به عنوان حق الزّحمه مى گیرند، زکات تعلّق می گیرد؟

عدم تعلق زکات به پولی که جهت امرار معاش یا خرید مسکن ذخیره شده

شخصى مبلغى پول به عنوان سرمايه دارد كه جهت امرار معاش يا خريد مسكن در بانك ذخيره كرده است. آيا براى پرداخت زكات ساليانه، از كلّ مبلغ سرمايه كه در بانك نگهدارى مىشود بايد زكات داد يا از بهره آن؟ اگر سرمايه راكد باشد و هيچ بهره اى به آن تعلّق نگيرد، نحوه پرداخت زكات چطور است؟

حکم زکات برای شخص آلزایمری

آیا پرداخت زکات بر شخص حواس پرت و آلزایمری واجب می باشد؟

حکم زکات مال قرض داده شده

چنانچه مال یا زراعتی که زکات به آن تعلق می گیرد قرض داده شود، حکم زکات آن چیست؟

محاسبه زکات بعد از کسر مخارج

آیا می توان مخارج را قبل از محاسبه زکات کسر نمود؟

حکم زکات در جایی که مال متعلق به زکات از بین رفته

آيا محصولي که به حدّ زکات رسيده و در موقع برداشت بر اثر آتش سوزي و امثال آن از بين مي رود، زکاتش ساقط است؟

حکم زکات مال غصب شده

آیا به مالی که غصب شده است، زکات تعلق می گیرد؟

حکم پرداخت زکات نسبت به کشاورز محتاج

اگر کسی کشت گندم و جو داشته باشد و بدهکار زکات هم باشد، چنانچه در تأمین مخارج زندگی دچار مشکل مالی باشد؛ آیا باید زکات غلّات خود را بپردازد؟

حکم زکات محصولات کاشته شده توسط دولت

آیا به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو که توسط سازمان های دولتی کشت می شود زکات تعلّق می گیرد؟

حکم زکات در صورت بلوغ مالک در بين سال

اگر مالک در بین سال بالغ شود، آیا پرداخت زکات بر او واجب می گردد؟

شرایط واجب شدن زکات

با چه شرایطی زکات بر انسان واجب می گردد؟

تعلّق گرفتن خمس و زکات به عین

آیا خمس و زکات به عین تعلّق می گیرد؟

حکم پرداخت زکات قبل از تعلق زکات

پرداخت زکات قبل از وجوب آن چه حکمی دارد؟