شرط سنّی گوسفند پرداختی برای زکات

گوسفندی که به عنوان زکات داده می شود باید چه سنّی داشته باشد؟

حکم زکات بین دو نصاب

در صورتی که مقدار متعلّق زکات، ما بین دو نصاب باشد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

نصاب زکات شتر

برای پرداخت زکات شتر چه نصابی وجود دارد؟

نصاب زکات گاو

برای پرداخت زکات گاو چه نصابی وجود دارد؟

نصاب زکات گوسفند

زکات گوسفند چند نصاب دارد؟

حکم زکات در صورت خرید حیوان و پرداخت پول در سال آینده

فردی تعدادی گوسفند خریداری کرده اما پول آن را با فروشنده توافق کرده که یکسال بعد بدهد آیا زکات بر او واجب می شود؟

زکات مجدد حیوان در صورت کم نشدن نصاب

اگر زکات حیوان پرداخته شود و بعد از یکسال نصاب آن کم نشود باید دوباره زکات آن را پرداخت؟

زکات زینت آلات از طلا یا نقره سکه دار

آیا به زینت آلات زنها که از طلا یا نقره سکه دار است زکات تعلق می گیرد؟

حکم زکات در صورت تبديل سکه رايج طلا و نقره به زينت آلات

چنانچه سکّه رایج طلا و نقره، تبدیل به زینت آلات زن گردد به آن زکات تعلّق می گیرد؟

شرایط اختصاصی زکات طلا و نقره

آیا در طلا و نقره علاوه بر شرایط عمومی زکات، شرایط خاصی دیگری لازم می باشد؟

زکات مجدد طلا و نقره در صورت کم نشدن نصاب

اگر زکات طلا و نقره پرداخته شود و بعد از یکسال نصاب آن کم نشود باید دوباره زکات آن را پرداخت؟

عدم تعلق زکات به سکه طلای بهار آزادی

آيا به سكه طلاى بهار آزادى كه به حدّ نصاب رسيده زكات تعلّق مىگيرد؟

حکم زکاتِ طلا و نقره اي که با فلز ديگر مخلوط شده

اگر طلا یا نقره با فلز دیگر مخلوط شده باشد، پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

حکم زکاتِ طلا و نقره ای که در مجموع به حد نصاب رسیده

اگر مجموع طلا و نقره با هم به حد نصاب برسد آیا زکات به آن تعلّق می گیرد؟

حکم زکات پول رایج غیر از طلا و نقره

آیا به پول اسکناس یا پول های رایج دیگر زکات تعلّق می گیرد؟

عدم وجوب تکرار زکات به مالی که زکات آن پرداخت شده

آیا به مالی که زکات آن پرداخت شده است، در سال بعد زکات مجدد تعلّق می گیرد؟

وظيفه خريدار غلّات در صورت یقین به عدم پرداخت زکات

اگر خریدار یقین کند که فروشنده غلّات، زکات آن را نپرداخته است وظیفه ی او چیست؟

حکم زکات در صورت خریداری باغ یا زراعت

اگر انسان باغ یا زراعتی را خریداری کند، پرداخت زکات آن بر عهده چه کسی می باشد؟

وظیفه مالک در صورت مصرف غلّات قبل از پرداخت زکات

اگر مالک قبل از پرداخت زكات غلّات، مقدارى از آن را مصرف‏ كند، وظیفه ی او چیست؟

زکات رطب و انگوری که قبل از خشک شدن مصرف شده

اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش برساند، تکلیف زکات آن چیست؟

کسر بذر زکات داده شده در محاسبه زکات محصول

چنانچه مقدار بذری که برای کاشت گندم می کارند در سال گذشته زکات آن داده شده باشد؛ آیا امسال می توان آن مقدار را جدا کرد و زکاتش را نداد؟

چگونگی محاسبه زکات در صورت استعمال گندم زکات داده نشده

اگر كسي در تمام طول عمر خود از گندم غير مزكّى استفاده كرده باشد، چنانچه بخواهد زكات آن را بپردازد؛ چگونه بايد زکات را محاسبه كند؟

حکم کسر اجرت العمل مالک از زکات

اگر کشاورزی بر خلاف روال گذشته به جای کارگر، آبیاری زمین را انجام دهد؛ آیا می تواند مزد کارکرد خود را از زکات کسر کند؟

کسر مبلغ فروش کاه از مخارج زراعت

چنانچه بعد از برداشت گندم، کاه آن بفروش برسد؛ آیا باید قیمت فروش کاه را از مخارج زراعت کسر کرد؟

عدم جواز پرداخت زکات غلّات خشک از غلّات تازه

پرداخت زکات غلّات خشک از غلّات تازه، مانند پرداخت زکات کشمش از انگور چه حکمی دارد؟

حکم زکات درختى که در سال، دو بار ميوه مى دهد

اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

وظيفه کسى که در چند شهر غلّات أربعه دارد

اگر انسان در چند شهر كه فصل آن ها با يكديگر اختلاف دارد زراعت های متعدّدی داشته باشد؛ برای پرداخت زکات آن چه وظیفه ای دارد؟

کسر نکردن مبلغ خرید درخت انگور و خرما از محصول

آیا خرید درخت انگور و خرما جزء مخارج زراعت محسوب می گردد؟

حکم زکات در صورت رشد غلات با رطوبت زمین مجاور

اگر غلّاتِ مجاور زمینی که با آب چاه آبیاری می شود از رطوبت حاصله مشروب گردد پرداخت زکات آن چه حکمی دارد؟

چگونگی محاسبه زکات در صورت اختلاط محصول دیم و آبی

چنانچه محصول دیم و آبی مخلوط شود به گونه ای که مقدار آن قابل تشخیص نباشد،چگونه باید زکات آن را بپردازند؟