حکم وقف زکات در یکی از مصارف آن

آیا عامل زکات می تواند قطعه زمینی را تحویل گرفته و بنا بر نیّت زکات دهنده، وقف در یکی از مصارف زکات نماید؟

حکم مصرف زکات برای خرید جهیزیّه

اگر پدری بدهکار زکات باشد، می تواند با پول آن برای دختر خود جهیزیّه بخرد؟

حکم مصرف زکات برای احداث دیوار قبرستان

مصرف پول زکات برای احداث دیوار قبرستان چه حکمی دارد؟

حکم تصرّف در زکات مستحبّی

آیا می توان در زکات مستحبی تصرف کرد و بعدا جایگزین کرد؟

حکم مصرف صدقات

آیا زکات مستحبّی را می توان برای غیر نیازمندان مصرف نمود؟

حکم پرداخت زکات برای ساخت مدرسه

ساخت مدارس با وجوه زکات چه حکمی دارد؟

جواز استفاده از زکات برای تعمیر حسینیه

آیا می توان برای تعمیر حسینیه ای که چندین سال بدون استفاده مانده و خسارت هایی به آن وارد شده است، از زکات استفاده کرد؟

اجازه از مرجع برای پرداخت زکات

آیا کشاورز باید برای پرداخت زکات گندم از مرجع اجازه داشته باشد یا می تواند خودش به فقیر بدهد؟

حکم استفاده از مال الزکاة براى سفر حج

آیا شخص فقیر می تواند از زکات برای رفتن به سفر حج و زیارت استفاده کند؟

عدم جواز مصالحه در مقدار مال الزکاة

آیا فقیر می تواند مالی را که به عنوان زکات می گیرد، به چیز کمتر از آن با زکات دهنده مصالحه کند؟

حکم تجارت با عين مالى که به عنوان زکات کنار گذاشته

آیا می توان با عین مالی که به عنوان زکات کنار گذاشته شده، تجارت کرد؟

لزوم مصرف زکات زير نظر حاکم شرع مبسوط اليد

آیا می توان زکات کنار گذاشته را به مصارف زکات رساند یا باید این کار با اذن حاکم شرع باشد ؟

جواز پرداخت زکات به فرزند براى تهيّه کتب علوم دینی

آیا پدر می تواند برای تهیه کتب علوم دینی به فرزند خود زکات بدهد؟

جواز مصرف زکات براى طالبان علم، قضات و مجریان حدود

آیا به کسانی که مشغول آموختن علوم واجب هستند زکات تعلق می گیرند؟

جواز مصرف زکات برای ماشین، خانه و سرمايه کسب توسط شخص فقیر

آیا نیازمندی که زکات دریافت کرده است، می تواند آن را برای سرمایه کسب و کار و دیگر احتیاجات خود مصرف کند؟

حداکثر زکات دریافتی فقیر

حداکثر زکاتی که فقیر می توان بگیرد چقدر می باشد؟

مصارف هشت گانه زکات

زکات را در چه مواردی باید مصرف کرد؟

حکم درخواست خرید مال الزکاة پرداختی از فقیر

آیا زکات دهنده می تواند از فقیر بخواهد که مال الزکاة پرداختی را به او بفروشد؟

حداقل زکاتي که بايد به فقير داد

حداقل زکاتی که باید به فقیر داده شود چه مقدار می باشد؟

مصرف زکات در شهر ديگر

مصرف زکات برای فقرای شهر دیگر چه حکمی دارد؟

کیفیّت پرداخت زکات و صدقه

پرداخت زکات و صدقات به چه صورت باشد بهتر است؟

مستحبات پرداخت زکات احشام

مستحبّات پرداخت زکات احشام را بیان فرمایید؟

اولویّت پرداخت زکات به فقير حاضر

آیا موقعی که زکات را از مال خود جدا می کنیم با وجود فقیر می توان آن را برای فقیر دیگر کنار گذاشت؟

عدم لزوم بیان عنوان زکات در پرداخت آن به فقیر

آیا لازم است به فقیر گفته شود که این مال به عنوان زکات پرداخته می شود؟

جواز جایگزینی بدهی فقیر در ازای زکات واجب

اگر کسی از فقیری طلب داشته باشد؛ آیا می تواند در ازای زکاتی که به عهده او واجب شده، زکات را جایگزین بدهی فقیر کند؟

وظیفه شخص فقیر در صورت به حد نصاب رسيدن زکات دریافتی

چنانچه زکات پرداخت شده به شخص فقیر به حد نصاب برسد وظیفه ی فقیر چه می باشد؟

چگونگی کسر مخارج حیوان از زکات آن

طبق نظر معظم له، چنانچه شخصی برای تهیه علوفه مخارجی کرده باشد می تواند آن را کسر کند؛ با توجه به این مطلب، آیا منظور از کسر مخارج در اینجا مانند کسر مخارج غلات است که اگر با کسر از نصاب بیافتد زکات ندارد یا اینکه از قیمت گوسفندی که برای زکات جدا کرده است کسر می کند؟

کسر مخارج نگه داری حیوانات از زکات

چنانچه دامدار برای پرورش حیوانات مخارجی کرده باشد می تواند آن را کسر کند؟

جواز پرداخت زکات حیوانات از مال دیگر

آیا می توان زکات حیوانات را از مال دیگری مثلا حیوان دیگر یا پول پرداخت نمود؟

پرداخت حیوان به عنوان زکات بر اساس قیمت آن

پرداخت حیوان بر اساس قیمت به عنوان زکات چه حکمی دارد؟