مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند

مردم از بیکاری جوانان خود رنج می برند، جوانان تحصیل کرده بسیـاری هستنـد که مشکل بیکاری دارند، مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه ها است، لذا اگر دولت آیین نامه می نویسند باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم و بیکـاری جوانــان باشــد ، چــرا بــا وجــود ایــن کــه مســأله را می داننـد بـه بیـراهه می روند

 

عوامل نابسامانی اقتصاد کشور از منظر معظم له

اصرار بر اقتصاد لیبرالی در سایۀ بی اعتنایی به اقتصاد مقاومتی/ بی تدبیری در مقابله با بحران بیکاری؛ منشأ نابسامانی های اقتصادی/ بحران اقتصادی؛ ارمغان فاصلۀ طبقاتی و ناکارآمدی در فقر زدایی/ واردات بی رویه و قاچاق به بهای نابودی اقتصاد ایران/ بحران ارزی؛ چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران/ بحران اقتصادی محصول سوء مدیریت؛ دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند

توصیه های لازم درباره شهر قم

مسائل فرهنگی در قم با جاهای دیگر تفاوت دارد، برخی مسائل را شاید در جاهای دیگر بتوان اغماض کرد اما کارها در قم باید به فضا و موقعیت این شهر بسازد؛ بنابراین نسبت به مسائل فرهنگی به ویژه حجاب باید دقت کرد

بازنمایی مسئولیت های دولت در احقاق مطالبات ملت از منظر معظم له

دولت به وعده هایش عمل کند/ گرانی مردم را بیچاره کرده است؛ دولت چاره اندیشی کند/ انکار واقعیت گراني، مشکلی را حل نمی کند/ مردم از بیکاری رنج می برند؛ دولت فکر رفع بیکاری مردم باشد/ ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها بیانگر کم توجهی مسئولان به خط تولید؛دولت دروازه های واردات بی رویه کالا و قاچاق را ببندد/ مشکل واقعی بانک ها هستند که مردم را بیچاره کرده اند؛ دولت جلوی بانک های افسارگسیخته را بگیرد/ دولت نسبت به اصلاح فضای مجازی اقدام کند؛ اگر یک بار دیگر این فضای مجازی سبب اغتشاش شود مردم شما را نخواهند بخشید/ به جای حاشیه سازی، پاسخگوی مطالبات اصلی مردم باشید

راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری از منظر معظم له

مضرات بیکاری از نظر اسلام/ بیکاری و پیامدهای منفی آن/ حمایت از تولید ملی؛ مهم ترین راهبرد در رفع بیکاری/ جوانان بیکار تاوان بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی را پرداخت می کنند/ خوداشتغالی جوانان ؛ راهبرد کلیدی در کاهش بیکاری/ اشتغال زایی در گرو جلوگیری از فرار سرمایه/ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛ مهمترین مسئولیت دولت/ چرخش نخبگانی و رفع بیکاری در گرو مقابله با چند شغله های انحصار طلب/ مبادا توجیه گری کنید و مسئله مطالبات مردم را نادیده بگیرید

دریافت وجه بیمه بیکاری با ترفند و پنهان کاری

مديريّت يك شركت خصوصى 160 نفر از كارگران استخدامى خود را بيكار كرده و حقوق يك سال بيكارى را با ترفند و پنهان كارى از سازمان تأمين اجتماعى گرفته و به كارگران نداده، بعد از يك سال قول شروع به كار دوباره به كارگران داده است. اين كار چه حكمى دارد؟

تبانی کارفرما و کارگر برای استفاده کارگر از بیمه بیکاری

چند سال است که در يكى از مؤسّسات خصوصى شهر، كه از همان ابتداى كار توسّط كارفرما تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار گرفتم، استخدام شدم اما اکنون به علّت مشكلات عديدهاى كه برايم پيش آمده نمی توانم به کارم ادامه بدهم و قصد دارم استعفا بدهم ، از آنجا که قانون كار تأمين اجتماعى مىگويد اگر كارگرى توسّط كارفرما اخراج شود به ايشان بيمه بيكارى تعلّق مىگيرد. كارفرما مىگويد حالا كه شما مىخواهيد استعفا بدهيد بياييد ما شما را به عنوان اخراجى به تأمين اجتماعى معرّفى كنيم تا مشكل مالى شما هم حل شود. آيا مىتوانم چنين كارى كنم؟ ضمن اینکه در این مدت نیز تمامی تعهدات بیمه ای از سوی من و کارفرما انجام گرفته .