حکم جنابت در خواب

چنانچه در خواب از شخصی منی خارج شود، آیا مرتکب گناه شده است؟

حکم انجام غسل با علم به تنگی وقت نماز

اگر شخصی با علم به تنگی وقت نماز، غسل کند چه حکمی دارد؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

اجرای حد یا تعزیر در ملأ عام برای جلوگیری از گناه

آيا شلّاق حدّى و تعزيرى را مى‏توان در ملأ عام اجرا كرد؟

گناه غصب

آیا غصب جزو گناهان کبیره محسوب می شود؟