تطهیر مخرج غائط

آیا مخرج غائط فقط با آب تطهیر می شود؟

آب دریاچه نمک برای وضو و غسل و وطهارت

دریاچه های نمک مانند دریاچه ارومیه در احکام نجاست و طهارت، حکم آب مضاف را دارند؟ آیا می توان با آن غسل و وضو انجام داد؟

استحباب نوشیدن آب کاملا تمیز از بین آب های پاک

آیا می توان هر گونه آب که پاک باشد را میل کرد؟

احکام آبی که معلوم نشود مضاف است یا مطلق

اگر آب مجهول الهویه باشد و نتوان مطلق یا مضاف بودن آن را تشخیص داد چه حکمی دارد؟

تعریف آب جاری

به کدام نوع از آب های مطلق، آب جاری گفته می شود؟

اقسام آب مطلق

آب مطلق چند قسم است؟

تفاوت آب مطلق و مضاف

آب مطلق و مضاف چه تفاوتی با هم دارند؟

لیست مطهِّرات

چه چیزهایی، نجاسات را پاک می کنند؟

نجس شدن بدن و لباس کسي که آب به مقدار شستن هر دو ندارد

وظیفه کسی که بدن و لباس او نجس شده و یک لباس بیشتر ندارد و آب برای تطهیر یکی از آن دو در اختیار چیست؟

مدت زمان استحباب پاشیدن آب بر روی قبر

پاشیدن آب بر روی قبر میّت تا چه زمانی مستحب می باشد؟

حکم ترشحات آب از بدن میت قبل از غسل با آب خالص

اگر بعد از غسل سدر و کافور و قبل از غسل با آب خالص، قطراتى از بدن میّت ترشح شود، نجس می باشد؟

حکم مضاف شدن آب با سدر و کافور

اگر مقدار سدر و کافوری که در آب مخلوط میکنند جهت غسل میت زیاد باشد و آب را مضاف کند، ازاین جهت که این آب ، آب مضاف شده اشکالی دارد؟

فرد جنبی که امکان غسل و تیمم نداشته باشد

در صورتیکه فرد جنب به آب دسترسی داشته باشد لیکن بدلائلی (مثل در دسترس نبودن حمام) قادر به انجام غسل نباشد و از طرف دیگر امکان تیمم نیز برای وی میسر نباشد(مثلا در دسترس نبودن چیزی که تیمم با آن صحیح باشد) چگونه می تواند نماز را بجا آورد ؟ آیا می تواند وضو گرفته و نماز را ادا نماید؟

اگر بعد از نماز بفهمد آب برایش ضرر نداشته

اگر کسی بداند که آب برای او ضرر دارد و تیمم نماید و بعدا بفهمد که اشتباه کرده است تکلیفش چیست؟

مضر بودن آب و خاک برای صورت

اگر شخصی به خاطر جراحی در صورت، هرگونه تماس آب و خاک با صورت او ضرر داشته باشد برای وضو و غسل چه وظیفه ای دارد؟

مقدار لازم برای جستجوی آب

به چه مقدار برای یافتن آب باید جستجو نمود؟

نائب گرفتن برای جستجوی آب

آیا نیابت یک نفر از طرف شخص یا اشخاصی برای جستجوی آب جایز می باشد؟

جستجوی آب قبل از وقت نماز

اگر قبل از وقت نماز به جستجوی آب برود آیا لازم است در هنگام نماز دوباره جستجو نماید؟

جستجو آب با وجود خطر

آیا در صورت وجود خطر لازم است برای آب جستجو نماید؟

جستجو آب در تنگی وقت

آیا در صورت تنگی وقت نماز لازم است برای آب جستجو نماید؟

اشتباه در یقین به عدم یافتن آب

اگر کسی یقین داشته که آب پیدا نمی کند، لذا جستجو نکرده باشد و با تیمم نماز بخواند و بعد بفهمد اشتباه کرده است تکلیف چیست؟

اگر بدلیل عدم توانايى يا نداشتن وسيله، دسترسى به آب ندارد

اگر آب وجود داشته باشد اما بواسطه عدم توانايى يا نداشتن وسيله دسترسى به آب ندارد چه کار باید کرد؟

خوف بروز خطر در صورت استفاده از آب

اگر فردی آب دارد ولى مى ترسد اگر وضو بگیرد بیمار شود یا بیمارى او به طول انجامد، یا شدّت کند، یا معالجه آن سخت شود، تکلیف چیست؟

جایی که مصرف آب موجود موجب هلاکت شخص یا همراهانش شود

اگر به مقدار كافى آب دارد امّا اگر آن را به مصرف وضو يا غسل برساند مى‏ترسد خودش يا فرزندان يا دوستان و همراهانش از تشنگى هلاك يا بيمار شوند، يا فوق العاده به زحمت بيفتند، تکلیف چیست؟

هرگاه غیر از آب پاک، آبپاک نجسى هم به مقدار آشامیدن دارد

اگر غیر از آب پاک، آب نجسى هم به مقدار آشامیدن دارد، تکیلیف چیست؟

اگر آب فقط به مقدار تطهير موجود است

اگر کسى آب کمى در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد و یا غسل کند براى تطهیر بدن یا لباس او چیزى نمى ماند تکلیفش چیست؟

جايى که آب يا ظرف آن غصبى است، يا از طلا و نقره است

اگر آب یا ظرفش غصبى است، یا از طلا و نقره است و آب و ظرف دیگرى ندارد تکلیف چیست؟

ضرر داشتن آب و خاک بجهت وضو و تیمم

اگر کسی استفاده از آب و خاک (جهت وضو و تیمم) برایش ضرر داشته باشد وظیفه اش چیست؟

اگر استعمال آب بجهت غسل موجب ریزش موی سر گردد

اگر غسل باعث ريزش مو شود مى‏توان تيمم كرد؟

تکلیف كسى كه بجای آب به برف يا يخ دسترسی دارد

اگر کسی آب نداشته باشد اما برف و یخ داشته باشد برای نماز باید چه کند؟