حکم نماز توبه

آیا استحباب نماز توبه در نزد معظم له ثابت است ؟

گفتن بسم‌الله در اول سوره توبه برای روزه‌دار

گر کسی اول سوره توبه بسم‌الله الرحمن الرحیم بگوید مرتکب حرام شده است؟ آیا اگر حرام باشد در ماه رمضان مبطل روزه خواهد بود به علت دروغ بستن به خدا؟

عدم کفایت توبه قاتل بعد از فرار

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند تکلیف از او ساقط می گردد؟

عدم سقوط حد قذف با توبه

آیا حد قذف با توبه ساقط می‌شود؟

حکم توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود زنا

در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

حکم توبه از عمل زنا در اجرای حدّ

هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

عدم کفایت توبه در صورت عدم پرداخت دیه

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند پاداش اعمال خود را می یابد یا عذاب می شود؟ آیا واجب است خود را معرفی کند؟

وظیفه لوله کشی که انشعاب غیر قانونی کشیده

شغل من لوله كشی هست، زماني لوله پشت کنتور براي مردم كشيدم و حالا پشيمان شده ام؛ با توجه به این مطلب، چه وظیفه ای دارم؟

تکلیف شخص نسبت به گناهان قبل از بلوغ

آیا شخصی که قبل از بلوغ، گناهان اخلاقی مانند عرق خوری، دروغ گفتن و مانند آن انجام داده است برای او گناه می نویسند و باید توبه نماید؟

عدم انحصار انجام توبه به سفر حج

کسانی که به حج مشرف می شوند برای آن ها یک فرصت منحصربفرد برای توبه پیش می آید؛ با توجه به این مطلب، کسانی که تا به حال مشرف نشده اند چه تکلیفی دارند؟

وظیفه زنی که با هرزگی مال جمع کرده

زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از این راه کسب معیشت می نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگى تهیّه کرده است. اکنون که مى خواهد توبه کند تکلیف دارایی هاى موجود اعم از خانه و اثاث و ... چیست؟

شرایط توبه

شرایط توبه و مراحل آن را بیان فرمایید؟ و نیز اگر توبه شکسته شود چه مجازاتی دارد؟

وظیفه ی مرتد توبه کار در مورد روزه

اگر شخص مرتد، توبه کند؛ در مورد روزه هایی که نگرفته است، چه تکلیفی دارد؟

حکم غسل توبه

انجام غسل برای شخصی که توبه کرده چه حکمی دارد؟

مردی که زنش مسیحی شده

خانمی مسلمان بوده و مسیحی شده وظیفه شوهر او چیست؟

توبه مرتد

اگر مرتد توبه کند از او پذیرفته می شود یا خیر؟

حکم ناسزاگوی به پیامبر (صلی الله علیه و آله)

شخص مسلمانى به طور مکرّر و در حال عصبانیّت به رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین (علیهم السلام) (نعوذ بالله) توهین مى کند در حالى که به خیال خودش به حضرت ابوالفضل (سلام اللّه علیه) اعتقاد و علاقه دارد وظیفه همسر، فرزندان و بستگان او را بیان فرمایید؟

امام جماعت شدن شخص توبه کننده

آیا کسی که قبلا مرتکب گناه کبیره شده و یا به علتی مجازات قانونی شده و بعد از آن توبه کرده ، می تواند امام جماعت شود؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

حکم نماز در سفر معصیتی که مسافر در اثناء راه توبه کند

اگر شخصی به قصد ارتکاب معصیت سفر نماید ولیکن در میان راه از قصد گناه برگردد، نماز او چه حکمی دارد؟

نماز در بازگشت از سفر معصیت

اگر شخصی که از سفر حرام بر می گردد توبه نماید نماز او چه حکمی دارد؟