شرایط سقوط حد یا تعزیر بوسیله توبه

در چه شرایطی توبه موجب سقوط حد یا تعزیر می شود؟

تاثیر توبه نسبت به جنبه حق الناس و حق الله در جرائم

قانونگذار در ماده 114 و تبصره آن، بحث توبه را در جرائمی نظیر زنای به عنف و اکراه پذیرفته؛ آیا این قبیل جرائم واجد جنبه حق الناسی نمی باشند؟ و اگر توبه را بپذیرم، بر خلاف اصل خواهد بود دیگر مجازات تعزیری چه توجیهی دارد؟

تاثیر توبه قبل یا بعد از دستگیری مجرم

نقش و تاثیر توبه در صدور اجرا و حتی بعد از اجرای حکم مثل اثرات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات درفقه چیست وآیا با قانون حال حاضر مطابقت دارد یا خیر؟

توبه مرتد فطری قبل از ثبوت ارتداد نزد حاکم شرع

مرد مسلمانی مرتد فطری شده است و قبل از اینکه برای حاکم شرع ثابت شود او واقعا بین خود و خدا توبه کرده است، همین توبه حد را از او بر می دارد؟

نشانه قبولی توبه

نشانه قبولی توبه چیست؟