امام جماعت شدن شخص توبه کننده

آیا کسی که قبلا مرتکب گناه کبیره شده و یا به علتی مجازات قانونی شده و بعد از آن توبه کرده ، می تواند امام جماعت شود؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

حکم نماز در سفر معصیتی که مسافر در اثناء راه توبه کند

اگر شخصی به قصد ارتکاب معصیت سفر نماید ولیکن در میان راه از قصد گناه برگردد، نماز او چه حکمی دارد؟

نماز در بازگشت از سفر معصیت

اگر شخصی که از سفر حرام بر می گردد توبه نماید نماز او چه حکمی دارد؟