شرایط توبه

شرایط توبه و مراحل آن را بیان فرمایید؟ و نیز اگر توبه شکسته شود چه مجازاتی دارد؟

وظیفه ی مرتد توبه کار در مورد روزه

اگر شخص مرتد، توبه کند؛ در مورد روزه هایی که نگرفته است، چه تکلیفی دارد؟

حکم غسل توبه

انجام غسل برای شخصی که توبه کرده چه حکمی دارد؟

مردی که زنش مسیحی شده

خانمی مسلمان بوده و مسیحی شده وظیفه شوهر او چیست؟

توبه مرتد

اگر مرتد توبه کند از او پذیرفته می شود یا خیر؟

حکم ناسزاگوی به پیامبر (صلی الله علیه و آله)

شخص مسلمانى به طور مکرّر و در حال عصبانیّت به رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین (علیهم السلام) (نعوذ بالله) توهین مى کند در حالى که به خیال خودش به حضرت ابوالفضل (سلام اللّه علیه) اعتقاد و علاقه دارد وظیفه همسر، فرزندان و بستگان او را بیان فرمایید؟

امام جماعت شدن شخص توبه کننده

آیا کسی که قبلا مرتکب گناه کبیره شده و یا به علتی مجازات قانونی شده و بعد از آن توبه کرده ، می تواند امام جماعت شود؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟

حکم نماز در سفر معصیتی که مسافر در اثناء راه توبه کند

اگر شخصی به قصد ارتکاب معصیت سفر نماید ولیکن در میان راه از قصد گناه برگردد، نماز او چه حکمی دارد؟

نماز در بازگشت از سفر معصیت

اگر شخصی که از سفر حرام بر می گردد توبه نماید نماز او چه حکمی دارد؟