عدم کفایت توبه قاتل بعد از فرار

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند تکلیف از او ساقط می گردد؟

عدم سقوط حد قذف با توبه

آیا حد قذف با توبه ساقط می‌شود؟

حکم توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود زنا

در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

حکم توبه از عمل زنا در اجرای حدّ

هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

عدم کفایت توبه در صورت عدم پرداخت دیه

اگر قاتلی فرار کرده باشد و دیه به ورثه کشته شده ندهد و تنها توبه کند پاداش اعمال خود را می یابد یا عذاب می شود؟ آیا واجب است خود را معرفی کند؟

وظیفه لوله کشی که انشعاب غیر قانونی کشیده

شغل من لوله كشی هست، زماني لوله پشت کنتور براي مردم كشيدم و حالا پشيمان شده ام؛ با توجه به این مطلب، چه وظیفه ای دارم؟

تکلیف شخص نسبت به گناهان قبل از بلوغ

آیا شخصی که قبل از بلوغ، گناهان اخلاقی مانند عرق خوری، دروغ گفتن و مانند آن انجام داده است برای او گناه می نویسند و باید توبه نماید؟

عدم انحصار انجام توبه به سفر حج

کسانی که به حج مشرف می شوند برای آن ها یک فرصت منحصربفرد برای توبه پیش می آید؛ با توجه به این مطلب، کسانی که تا به حال مشرف نشده اند چه تکلیفی دارند؟

وظیفه زنی که با هرزگی مال جمع کرده

زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از این راه کسب معیشت می نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگى تهیّه کرده است. اکنون که مى خواهد توبه کند تکلیف دارایی هاى موجود اعم از خانه و اثاث و ... چیست؟

شرایط توبه

شرایط توبه و مراحل آن را بیان فرمایید؟ و نیز اگر توبه شکسته شود چه مجازاتی دارد؟

حکم غسل توبه

انجام غسل برای شخصی که توبه کرده چه حکمی دارد؟

وظیفه ی مرتد توبه کار در مورد روزه

اگر شخص مرتد، توبه کند؛ در مورد روزه هایی که نگرفته است، چه تکلیفی دارد؟

مردی که زنش مسیحی شده

خانمی مسلمان بوده و مسیحی شده وظیفه شوهر او چیست؟

توبه مرتد

اگر مرتد توبه کند از او پذیرفته می شود یا خیر؟

حکم ناسزاگوی به پیامبر (صلی الله علیه و آله)

شخص مسلمانى به طور مکرّر و در حال عصبانیّت به رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین (علیهم السلام) (نعوذ بالله) توهین مى کند در حالى که به خیال خودش به حضرت ابوالفضل (سلام اللّه علیه) اعتقاد و علاقه دارد وظیفه همسر، فرزندان و بستگان او را بیان فرمایید؟