حکم صله رحم با خانواده همسر

آیا لازم است با خانواده ی همسر رفت و آمد داشته باشیم؟

حکم صله رحم با بستگان گنهکار

آیا میتوان با اقوامی که گناه انجام می دهند مانند ترک نماز یا غیبت و مانند آن قطع ارتباط نمود؟

حد متعارف خروج زن بدون اذن شوهر برای صله رحم

شما در فتوای خود فرمودید: یکی از مواقع که زن میتواند بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود، زمانی است که میخواهد برای صله رحم با والدین و خواهر و برادر برود، البته به مقدار لازم. لطفا این موضوع را بیشتر شرح دهید چون همسر بنده اصلا در این مورد اذن نمیگیرند و هر وقت بخواهند میروند.

حکم صله رحم با بستگان مرتد

خاله من مسیحی شده است و مبلّغ مسیحیت است. در حال حاضر رفت و آمد با ایشان چه حکمی دارد؟

منظور از ارحام در صله رحم

با توجه به اینکه فقط برادرها و خواهرها از یک رحم خارج می شوند؛ اگر عمو، پسر دایی، دخترخاله و غیره همه اینها رحم انسان محسوب شوند دلیل می خواهد، چرا افراد غیر فامیل رحم نیستند(با توجه به این که همه به یک پدر و مادر و یک رحم ختم می شوند)؟

قطع صله رحم به خاطر خوف از گناه غیبت

چنانچه در همنشینى با اقوام نزدیک ترس آن باشد که خود انسان به غیبت مبتلا گردد، یا شاهد غیبت کردن دیگران باشد، و نهى از منکر را هم در آن مجالس به سخریّه بگیرند، آیا مى توان با آنان قطع رابطه کرد؟

حکم صله رحم با بستگان بی حجاب

در صورت بى حجابى ارحام، و عدم وجود شرایط نهى از منکر، باز هم صله رحم واجب است؟

ترک صله رحم به خاطر هتک حرمت

آیا صله رحم هم مشمول قاعده «لا حرج» و «لا ضرر» مى شود؟ مثلا اگر صله رحم با شخصى، مایه هتک آبرو یا آزار انسان گردد، آیا ترک آن جایز است؟

حق الله بودن صله رحم

آیا صله ارحام، حقّ الله است، یا حقّ النّاس محسوب مى شود؟

حکم صله رحم در صورت ناراحتی بستگان

در برخی موارد صله رحم نه تنها موجب شادمانی برخی از بستگان نمی گردد، بلکه موجب ناخرسندی آنان نیز می گردد و در مواردی این ناخرسندی را (حتّی برای یک بار رفت و آمد در سال) با صراحت بیان می نمایند؛ در این گونه موارد تکلیف چیست؟

معیار صله ارحام

آیا صله رحم که در اسلام بر آن تأکید شده است، بر اساس روایات دارای معیار خاصّی می باشد؟ اگر کسی با نتیجه خواهر و یا برادرم و یا خاله و غیره قطع ارتباط کند، قاطع رحم محسوب مى شود؟

حداقل وظیفه افراد برای صله رحم

حداقل وظیفه افراد برای صله رحم چقدر است؟

مصادیق رحم در احکام صله رحم

لطفاً بفرمایید که رحم شخص چه کسانی هستند که صله رحم در مورد آن ها واجب است؟

حکم صله رحم با بستگان گناهکار

اگر فردی از بستگان، اهل گناه باشد صله رحم با او چه حکمی دارد؟