کاهش سرانه مطالعه بحرانی است

متأسفانه سطح کتابخوانی در کشور، بسیار پایین تر از حد انتظار است، حال آنکه هر اندازه کتابخوان در جامعه کاهش یابد، به همان میزان جامعه به عقب باز می گردد

راهبردها و راهکارهای پویایی پژوهش از منظر معظم له

جایگاه پژوهش در اسلام/ خاستگاه اخلاق پژوهش/ لزوم برگزاری کارگاه روش تحقیق و پژوهش در کشور/ اهمیت نهضت ترجمه در ارتقاء و پویایی پژوهش/ پویایی پژوهش در گرو خلاقیت و نوآوری/ پژوهش کارآمد؛ در سایۀ اهتمام محققان به مسائل و مشکلات روز/ کارگروهی؛ ضامن ارتقا و پویایی مطالعات پژوهشی/ تخصص گرایی ؛ نقشه راه پژوهش/ لزوم استفاده از ظرفیت حوزه علمیه در برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

حکم مطالعه کتب جلال آل احمد و شریعتی

نظر معظم له در مورد خواندن کتاب های «جلال آل احمد» و «دکتر شریعتی» چیست؟

حکم مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در اعتکاف

مطالعه امور دنیوی و اشتغال به آن در هنگام اعتکاف چه حکمی دارد؟

طهارت کسانی که در اصول دین دچار وسوسه می شوند

اگر شخصی در زمینه توحید و نبوت دچار شک شود و به دنبال تحقیق و مطالعه برای رفع آن باشد کافر است؟