علامه کاشف الغطاء، مدافع حریم تشیع

مرحوم كاشف الغطاء اين دانشمند و محقق بزرگ شيعه، با انتشار كتاب «اصل الشيعه» حقاً ديْن خود را به رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام ادا نمود

شیخ کلینی؛ احیاگر مذهب شیعه

مرحوم کلینی توانست بسيارى از پرده هاى اوهام علیه تشیع را پاره كند تا همگان بدانند شيعيان از تربيت يافتگان مكتب اسلام و پيروان تعليمات عالى قرآن هستند

راهبردها و راهکارهای پویایی پژوهش از منظر معظم له

جایگاه پژوهش در اسلام/ خاستگاه اخلاق پژوهش/ لزوم برگزاری کارگاه روش تحقیق و پژوهش در کشور/ اهمیت نهضت ترجمه در ارتقاء و پویایی پژوهش/ پویایی پژوهش در گرو خلاقیت و نوآوری/ پژوهش کارآمد؛ در سایۀ اهتمام محققان به مسائل و مشکلات روز/ کارگروهی؛ ضامن ارتقا و پویایی مطالعات پژوهشی/ تخصص گرایی ؛ نقشه راه پژوهش/ لزوم استفاده از ظرفیت حوزه علمیه در برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی

عمل به قطع و یقین خود یا به فتوای مرجع توسط طلبه محقق

طلابی که مشغول خارج فقه هستند و در کارگاه های فقهی تحت نظر استاد در فروعات مختلف مبسوطا تحقیق می کنند نسبت به حکم بعضی فروعات یقین میکنند حال اینکه حکم اسنباط شده خلاف فتوای مرجع تقلید آن شخص می باشد و به مبانی مرجع در آن حکم هم کاملا آشنا می باشد حال به فتوای حضرت عالی این طلبه باید به قطع و یقین خود عمل کند یا به فتوای مرجع خود؟

قصد ده روز با علم به سفر بیش از مسافت در اثناء

شخصی قصد می کند 15 روز را در جایی بماند ولی نمی داند که در بین ده روز اگر به جایی که مسافت شرعی است برود قصد ده روزش به هم می خورد، 5 روز اول نماز و روزه اش را کامل می گیرد، 5 روز دوم به مسافت شرعی می رود و بر می گردد و 5 روز سوم ادامه نماز و روزه اش را بجا می آورد، آیا نماز و روزه های چنین شخصی در 5 روز اول و 5 روز سوم بصورت کامل صحیح بوده است؟

زمان محقق شدن قصد اقامت ده روز

در قصد اقامت، چه زمانی قصد محقق می شود؟ زمانی که به مقصد رسید و قصد کرد ده روز بماند قصد محقق شده است حتی اگر بیاد آورد که قبلا می خواسته بین این ده روز به جای دیگری برود؟

محقق شدن قصد اقامت ده روز ولو بعد از آن کشف خلاف شود

اگركسي در قم قصد اقامه ده روزكند و بعد از خواندن نماز4ركعتي متوجه شودكه ازقبل براي رفتن به تهران براي سه روزديگرنوبت دكتردارد، آيا قصد اقامه محقق ميشود يا خير؟