فقرا را دریابیم

امروز فقر در برخی از مناطق کشور بیداد می کند؛ با وجود این شرایط، امروز شاهدیم در قالب بودجه های دولتی؛ هزینه های گزافی خرج می شود

تکذیبیه

متاسفانه بعضی دروغ جدیدی جعل کرده اند و به حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نسبت داده اند. ایشان هرگز چنین صحبتی نکرده اند، بلکه گفته اند که اغنیا یارانه نگیرند تا به یارانه نیازمندان افزوده شود.

حکم مصرف زکات فطریه در غیر مورد فقرا

آیا می توان زکات فطریه را برای غیر فقیر که منافع آن به فقرا برسد مصرف کرد؟

مصرف زکات در شهر ديگر

مصرف زکات برای فقرای شهر دیگر چه حکمی دارد؟

مصارف هشت گانه زکات

زکات را در چه مواردی باید مصرف کرد؟