زکات براى طالبان علم، قضات و مجريان حدود

مسأله 1646ـکسانى که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مى توانند از زکات استفاده کنند، همچنين قضّات و مجريان حدود و مانند آنها.

عاريه کردن مال غصبى با علم به غصبى بودن

مسأله 2022ـ اگر مال غصبى را با اطّلاع از غصب بودن عاريه کند و در دست او از بين برود، مالک مى تواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نکند از کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند و همچنين عوض استفاده هايى را که عاريه کننده برده بايد بدهد و در صورتى که نمى دانسته است آن مال غصبى است اگر مالک خسارت مال يا منافع آن را بگيرد او مى تواند آنچه را به مالک داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است که عاريه دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

بطلان صلح در صورت علم به مقدار بدهى

مسأله 1844ـ اگر انسان با اين که مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند صحيح نيست و بدهکار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.

هر گاه بعد از شکسته خواندن علم پيدا کرد که هشت فرسخ نيست

مسأله 1123ـ هرگاه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است و نماز را شکسته بخواند، بعد بفهمد هشت فرسخ نبوده، نمازش باطل است و بايد آن را اعاده کند و چهار رکعت بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد، امّا اگر يقين داشت مسافت مورد نظر هشت فرسخ نيست و در اثناء راه فهميد که هشت فرسخ بوده بايد نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده اعاده کند.

بيع شرط

مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالى ندارد، به شرط اين که طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.

نماز خواندن دراول وقت با علم به برطرف نشدن عذر

مسأله 356ـ کسى که وظيفه او وضو يا غسل جبيره اى است، چنانچه مى داند تا آخر وقت عذر او برطرف نمى شود مى تواند در اوّل وقت نماز بخواند، امّا اگر اميد دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود احتياط واجب آن است که صبر کند.

علم به مضر بودن آب بعد از وضو

مسأله 314ـ هرگاه وضو بگيرد بعد بفهمد آب براى او ضرر داشته، وضوى او صحيح است.

غسل به نیت مافی الذمه با علم به نام غسل

انجام غسل به نیت مافی الذمه حتی در صورت معین بودن غسل چه حکمی دارد؟

تکرار غسل با علم به‌کفایت یک غسل به چند نیت

با توجه به علم داشتن به‌کفایت یک غسل به چند نیت که با انجام یک غسل سایر غسل‌ها ساقط می‌شود، آیا غسل دوم رجحان دارد اما مکلف می‌تواند به همان غسل اول اکتفا کند و یا غسل دوم لغو است و اثری ندارد؟

ایجاد حق با تولید علم

از دیدگاه فقهی، اعطای حق انحصاری به پدیدآورندگان نوآوری‌های تغییر ژنتیک داده شده در انسان، حیوانات و گیاهان هر کدام چه حکمی دارد؟

خرید جنس پیدا شده با علم به پیدا شدن آن

چندین سال پیش زمانی که بچه بودم شخصی که تکه ای طلا پیدا کرده بود درصورتی که میدانستم که آن شخص آن را پیدا کرده طلا را از او خریدم حال تکلیف من چیست لازم به ذکر هم هست که شخص دیگر هم بچه بوده است؟

درخواست آدرس مجلس گناه توسط دیگران با وجود علم به آن

در یک ساختمانی کار می کنم، که در آخرین طبقه اش رستوران می باشد و در آنجا شراب هم می دهند و آهنگ هم می خوانند، جای جاهلیت است، بعضی وقتها کسانی که بخاطر آنجا می آیند از من آدرس آنجا را می پرسند که چگونه به آنجا بروند. من در پاسخ به آنها چه بگویم؟ اگر راهنماییشان کنم، در گناه آنها شریک خواهم شد؟

آموزش علم مشروط به عدم دریافت هزیه در تعلیم به دیگران

اگر از یک استاد علم آموخته باشم و او شرط آموختن آن علم به دیگران را عدم دریافت هزینه عنوان کرده باشد آیا بنده در قبال آموختن علم به دیگری، حق دریافت هزینه ندارم؟ اگر بنده برای آموزش این علم متقبل هزینه شوم، حکم چگونه خواهد بود؟

اعتبار علم اسامی

چندی است در سایت‌ها با علم اسامی مواجه شده‌ام، بعد از دادن نام خودم و همسرم و دخترم نام همسرم که علی می‌باشد از نوع اشرافی متضرر و دخترم رها از نوع حادثه‌آفرین شناخته شد، حال سؤال من از این است که آیا ایشان این علم را قبول دارند و آیا به نظر ایشان دختر و همسرم باید نام‌های زیبایشان را تغییر دهند؟ هرچند آنچه در رابطه با توضیحات نام‌ها دادند با مشکلات مالی و اتفاقات ناگوار برای دخترم جور درمی‌آمد؟

سفر به مریخ با علم به عدم بازگشت

آیا سفر به مریخ با علم به اینکه امکان بازگشت ندارد چه حکمی دارد؟

خواندن عقد توسط وکیل در عده با علم به حرمت ازدواج

زنی که در عده است و می داند ازدواج در عده حرام است با شخصی عقد می کند و عقد را وکیل می خواند آیا حرمت ابد حاصل شده است ( با توجه به اینکه از نظر زن ازدواج باطل بوده و زنا محسوب می شود).

ازدواج دائم با زن پنجم با وجود علم به مسئله

اگر مرد متاهلی که دارای چهار زن دائم می باشد از طرفی اشراف کامل به شرع مقدس دارد زن پنجم دائم اختیار کند و بعد از چند سال با داشتن فرزند از زن پنجم بدلیل خلاف شرع بودن تقاضای ابطال سند نکاح دائم کند 1-حکم آن چیست 2-تکلیف زن در خصوص مهریه ( مهر المسمی) 3- حکم فرزند متولد شده چیست 4-آیا چنین شخصی علیرغم اشراف به شرع اقدام به نکاح پنجم دائم نموده مرتکب جرمی شده یا خیر و مجازات چیست و چه دادخواستی باید داد .

تأخیر خواندن نماز با علم یا ظن قوی به مستحاضه شدن

اگر خانمی بداند یا ظن قوی داشته باشد اینکه تأخیر در نماز منجر به استحاضه (کثیره یا قلیله)میشود؛آیا نماز را باید اوّل وقت خواند یا می تواند با تأخیر بخواند؟

تأخیر خواندن نماز با علم یا ظن قوی به مستحاضه شدن

اگر خانمی بداند یا ظن قوی داشته باشد اینکه تأخیر در نماز منجر به استحاضه (کثیره یا قلیله)میشود؛آیا نماز را باید اوّل وقت خواند یا می تواند با تأخیر بخواند؟

علم به زخم و خون بعد از نماز

شخصی بعداز تمام شدن نماز متوجه شده که کف دستش زخم شده و خون کمی اومده که لخته شده، آیا نمازش صحیح است؟(در ضمن هنگام وضو گرفتن متوجه زخم نبوده و بعد از اتمام نماز زخم را دیده است)

ظن به قریب،علم عرفی محسوب شده

باتوجه به اینکه ظن در افعال نماز حکم شک را دارد: ولی معظم له در استفتائی فرموده اید که خلاصه آن بدین شرح است :( اگر کسی در تعداد سجده ها با گمان قوی مواجه شود ولی به یقین قطعی نرسد ولیکن این گمان قوی تاکنون با ضبط صدایا سجده شمار تا الان صحیح بوده و مورد اشتباهی ندیدم وکثیر الشک باشد، آیا می تواند به این گمان قوی عمل کند؟ معظم له در جواب فرموده اید : در صورتی که ظن قوی نزدیک به یقین داشته باشد می تواند عمل کند) حال سؤال من این است اگر در بقیه افعال نماز یا وضو و غسل گمان قوی چه در انجام کاری و چه ندادن کاری آیا می توان به آن عمل کرد ؟

علم به عدم اتصال بعد از خواندن نماز جمعه

اگربعدازنمازجمعه فهمیدیم اتصال ما به امام جمعه برقرارنبوده حکم نمازچیست؟آیاواجب است نمازظهرراهم بخوانیم؟

بقا بر جنابت بنا بر علم به معذور بودن از روزه و کشف خلاف

اگر زني بداند كه فردا وقت ديدن خون حيض اوست و شب با شوهر خود نزديكي كند اما غسل نكند به اميد اينكه روزه نمی‌گیرد بخوابد و فردا حائض نشود می‌تواند تا قبل اذان ظهر غسل كند و روزه بگیرد؟

اقدام به خون دادن با علم به ضعف منجر به بطلان روزه

با فرضي كه می‌داند به‌واسطه خون دادن، چون غش‌وضعف حاصل می‌شود و به او مايعات می‌خورانند، با این علم اقدام به این کار حکم باطل كردن عمدي روزه پيدا می‌کند؟

علم به فاصله شدن عید قربان در گرفتن روزه کفاره پی‌درپی

شخصی چند روزی است که کفاره روزه‌ای که بر او واجب شده است را شروع کرده ازآنجایی‌که باید ۳۱ روز پشت سر هم باشد وقتی به عید قربان مار سد و ۱ روز وقفه در روزه او میفتد آیا اشکالی در روزه ایجاد می‌شود؟ و اگر این شخص بخواد ثواب روزه دهه اول ذی‌الحجه را ببرد تکلیف چیست؟

توقف در مشعر با قصد و علم به مکان مشعر

شخصى در عرفات نيت وقوف اضطراى در مشعر را گفته و از مشعر عبور نموده و وارد منى شده : 1 - آيا بايد دوباره بگردد و نيت مجدد انجام دهد و بداند كه مشعر كجاست و اگر نداند كه مشعر كجاست كافى نيست؟ 2 - اگر بداند در مشعر است و در حال عبور ماشين نيت كند كافى است يا بايد بايستد؟

علم و جهل نسبت به مساله عقد در حال احرام

آیا علم و جهل نسبت به مساله عقد در حال احرام و حرام ابد شدن، تاثیری دارد؟

نیت احرام عمره تمتع با وجود علم به عدم قدرت بر انجام مناسک به خاطر حیض

زنى قبل از احرام عمره تمتّع مى دانست که عادت ماهانه او ده روز طول مى کشد، و وقت کافى براى اعمال عمره تمتّع قبل از احرام حجّ تمتّع نخواهد داشت، ولى با همه این اوصاف نیّت عمره تمتّع مى کند، وظیفه او چیست؟

حاجت خواستن از علم

در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هرسال در ايّام عزادارى‏، مخصوصاً در روزهاى عاشورا اين عَلَم را به حركت درمی‌آورند، هر يك از اين علم‌ها هرچند دقيقه یک‌بار بر شانه فردى مى‏نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكى از پارچه‏هاى آن پول مى‏بندد. مردم مى‏گويند: «هر كس نذرى داشته باشد و عَلَم روى شانه‏اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول می‌شود» افراد زيادى به عَلَم اعتقاددارند، آن‌ها مى‏گويند: «عَلَم به‌وسیله كسى كه آن را در دست دارد حركت نمى‏كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهى است» نظر شما در اين مورد چيست؟