ازدواج دائم با زن پنجم با وجود علم به مسئله

اگر مرد متاهلی که دارای چهار زن دائم می باشد از طرفی اشراف کامل به شرع مقدس دارد زن پنجم دائم اختیار کند و بعد از چند سال با داشتن فرزند از زن پنجم بدلیل خلاف شرع بودن تقاضای ابطال سند نکاح دائم کند 1-حکم آن چیست 2-تکلیف زن در خصوص مهریه ( مهر المسمی) 3- حکم فرزند متولد شده چیست 4-آیا چنین شخصی علیرغم اشراف به شرع اقدام به نکاح پنجم دائم نموده مرتکب جرمی شده یا خیر و مجازات چیست و چه دادخواستی باید داد .

تأخیر خواندن نماز با علم یا ظن قوی به مستحاضه شدن

اگر خانمی بداند یا ظن قوی داشته باشد اینکه تأخیر در نماز منجر به استحاضه (کثیره یا قلیله)میشود؛آیا نماز را باید اوّل وقت خواند یا می تواند با تأخیر بخواند؟

تأخیر خواندن نماز با علم یا ظن قوی به مستحاضه شدن

اگر خانمی بداند یا ظن قوی داشته باشد اینکه تأخیر در نماز منجر به استحاضه (کثیره یا قلیله)میشود؛آیا نماز را باید اوّل وقت خواند یا می تواند با تأخیر بخواند؟

علم به زخم و خون بعد از نماز

شخصی بعداز تمام شدن نماز متوجه شده که کف دستش زخم شده و خون کمی اومده که لخته شده، آیا نمازش صحیح است؟(در ضمن هنگام وضو گرفتن متوجه زخم نبوده و بعد از اتمام نماز زخم را دیده است)

ظن به قریب،علم عرفی محسوب شده

باتوجه به اینکه ظن در افعال نماز حکم شک را دارد: ولی معظم له در استفتائی فرموده اید که خلاصه آن بدین شرح است :( اگر کسی در تعداد سجده ها با گمان قوی مواجه شود ولی به یقین قطعی نرسد ولیکن این گمان قوی تاکنون با ضبط صدایا سجده شمار تا الان صحیح بوده و مورد اشتباهی ندیدم وکثیر الشک باشد، آیا می تواند به این گمان قوی عمل کند؟ معظم له در جواب فرموده اید : در صورتی که ظن قوی نزدیک به یقین داشته باشد می تواند عمل کند) حال سؤال من این است اگر در بقیه افعال نماز یا وضو و غسل گمان قوی چه در انجام کاری و چه ندادن کاری آیا می توان به آن عمل کرد ؟

علم به عدم اتصال بعد از خواندن نماز جمعه

اگربعدازنمازجمعه فهمیدیم اتصال ما به امام جمعه برقرارنبوده حکم نمازچیست؟آیاواجب است نمازظهرراهم بخوانیم؟

بقا بر جنابت بنا بر علم به معذور بودن از روزه و کشف خلاف

اگر زني بداند كه فردا وقت ديدن خون حيض اوست و شب با شوهر خود نزديكي كند اما غسل نكند به اميد اينكه روزه نمی‌گیرد بخوابد و فردا حائض نشود می‌تواند تا قبل اذان ظهر غسل كند و روزه بگیرد؟

اقدام به خون دادن با علم به ضعف منجر به بطلان روزه

با فرضي كه می‌داند به‌واسطه خون دادن، چون غش‌وضعف حاصل می‌شود و به او مايعات می‌خورانند، با این علم اقدام به این کار حکم باطل كردن عمدي روزه پيدا می‌کند؟

علم به فاصله شدن عید قربان در گرفتن روزه کفاره پی‌درپی

شخصی چند روزی است که کفاره روزه‌ای که بر او واجب شده است را شروع کرده ازآنجایی‌که باید ۳۱ روز پشت سر هم باشد وقتی به عید قربان می ر سد و ۱ روز وقفه در روزه او میفتد آیا اشکالی در روزه ایجاد می‌شود؟ و اگر این شخص بخواد ثواب روزه دهه اول ذی‌الحجه را ببرد تکلیف چیست؟

توقف در مشعر با قصد و علم به مکان مشعر

شخصى در عرفات نيت وقوف اضطراى در مشعر را گفته و از مشعر عبور نموده و وارد منى شده : 1 - آيا بايد دوباره بگردد و نيت مجدد انجام دهد و بداند كه مشعر كجاست و اگر نداند كه مشعر كجاست كافى نيست؟ 2 - اگر بداند در مشعر است و در حال عبور ماشين نيت كند كافى است يا بايد بايستد؟

علم و جهل نسبت به مساله عقد در حال احرام

آیا علم و جهل نسبت به مساله عقد در حال احرام و حرام ابد شدن، تاثیری دارد؟

نیت احرام عمره تمتع با وجود علم به عدم قدرت بر انجام مناسک به خاطر حیض

زنى قبل از احرام عمره تمتّع مى دانست که عادت ماهانه او ده روز طول مى کشد، و وقت کافى براى اعمال عمره تمتّع قبل از احرام حجّ تمتّع نخواهد داشت، ولى با همه این اوصاف نیّت عمره تمتّع مى کند، وظیفه او چیست؟

حاجت خواستن از علم

در شهر ما، در هر مسجد، يك عَلَم وجود دارد كه هرسال در ايّام عزادارى‏، مخصوصاً در روزهاى عاشورا اين عَلَم را به حركت درمی‌آورند، هر يك از اين علم‌ها هرچند دقيقه یک‌بار بر شانه فردى مى‏نشيند و آن فرد پس از بوسيدن آن عَلَم، به يكى از پارچه‏هاى آن پول مى‏بندد. مردم مى‏گويند: «هر كس نذرى داشته باشد و عَلَم روى شانه‏اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول می‌شود» افراد زيادى به عَلَم اعتقاددارند، آن‌ها مى‏گويند: «عَلَم به‌وسیله كسى كه آن را در دست دارد حركت نمى‏كند، بلكه حركت آن توسّط قدرت الهى است» نظر شما در اين مورد چيست؟

استفاده از علم

استفاده از علم‌ها در دسته‌های عزاداري چه حکمي دارد؟

خرید ازمکان خاص با علم به عدم رضایت والدین

اگر فرزند بداند که والدینش راضی نیستند تا به جایی برود، در صورتی که بدون آنکه پدر و مادر بفهمد به آنجا برود آیا اشکالی دارد؟ مثلاً پدر بگوید نباید از آن مغازه فلان چیز را بخری چون برایت ضرر دارد، و ما از آن مغازه همان چیز را که نهی کرده بوده بخریم و ضرر نداشته باشد، حکمش چیست؟

رضایت گرفتن از حق الناس با علم به رضایت صاحب حق

اگر حق الناسی به گردن انسان باشد و بداند که صاحب حق راضی است، آیا باز باید به صاحب حق بگوید و رضایت بگیرد؟

عدم اعتبار علم قیافه شناسی

آیا آموختن علم قیافه شناسی و استفاده از آن در مشاوره عمومی جایز است؟

ذبح در جایی که علم به قبله نیست

در شكار پرنده در جنگل كه قبله رو نميدونيم كجاست و ذبح هم بلد نيستيم چه كار بايد بكنيم؟

علم به ذبح غیر شرعی یکی از حیوانات

بعد ذبح 10 مرغ و قاطي كردن آنها، متوجه مي شويم يكي از مرغها درست ذبح نشده ، لطفا حكمش را بيان کنید؟

حکم روزه در صورت خوابیدن با علم به بیدار نشدن تا اذان صبح

خوابیدن شخص جنب در شب ماه رمضان درصورتی‌که بداند تا اذان صبح بیدار نمی‌شود، چه حکمی دارد؟

حکم خوابیدن روزه‌دار با علم به احتلام

اگر فرد روزه‌دار بداند درصورتی‌که بخوابد از او منی خارج می‌شود، خوابیدن او چه حکمی دارد؟

وظیفه شخص در صورت علم به پرداخت زکات به غیر فقیر

شخصی که اشتباهاً به غیر فقیر زکات پرداخت کند وظیفه ی او چه می باشد؟

جواز مصرف زکات براى طالبان علم، قضات و مجریان حدود

آیا به کسانی که مشغول آموختن علوم واجب هستند زکات تعلق می گیرند؟

علم یا احتمال برطرف شدن عذر در جهر و اخفات تا آخر وقت

آیا مردی که اول وقت عاجز از رعایت جهر در نماز است، با علم یا احتمال اینکه تا آخر وقت عذرش برطرف می شود، میتواند نماز را اول وقت اخفاتا بخواند؟

علم به اشتباه در ذکر رکوع بعد از رکوع

اگر نمازگزار بعد از رکوع و قبل از رفتن به سجده متوجه اشتباه گفتن ذکر رکوع شود وظیفه چیست؟

وظيفه زنی که می‌داند اگر نماز را به تأخیر اندازد حائض می‌شود

اگر وقت نماز داخل شود و زن علم یا گمان دارد که در وقت نماز حائض می‌شود، وظیفه‌ی او چیست؟

وظیفه مرد در صورت علم به حائض بودن همسر در حین نزدیکی

اگر مرد در حین نزدیکی متوجه شود زن حائض شده است، تکلیف او چیست؟

علم به فسق شهود پس از طلاق

هرگاه شخصی پس از اجراى صیغه طلاق، علم به فسق شاهدین پیدا کند، در حالى که به هنگام طلاق آن ها را عادل مى پنداشت، طلاق واقع شده چه حکمى دارد؟

تکلیف معتکفی که با علم یا جهل به موضوع جای کسی را غصب کرده

اگر شخصى جاى كسى را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است، حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده، و جاى خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟