مکان واحد حساب شدن قم و جمکران

قم و جمکران آیا مکان واحد محسوب می شوند؟

دلیل محسوب نشدن پردیسان جزء شهر قم

عرف مردم و برخی از مراجع معظم، پردیسان را جزء شهر قم می دانند اما شنیده ام که حضرتعالی در عین حالی که در بسیاری از موارد حکم عرف را ملاک قرار میدهید ولی پردیسان را جزء شهر قم نمی دانید، ممنون میشوم اگر علت آن را بیان بفرمایید؟

نماز ساکنین شهرک پردیسان قم اگر از خارج استان وارد شهر شوند

کسی که ساکن شهرک پردیسان است و از خارج استان قم وارد شود و بخواهد نماز ظهر و عصر را در حرم حضرت معصومه علیها السلام بخواند نماز او چه حکمی دارد؟